• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Yli 300 vapaaehtoista Sotinpurolla – keskeisin motivaatio maanpuolustustahto

Satu Pääkkönen osallistui viikonloppuna Sotinpurossa MPK:n Intti tutuksi naisille -kurssille, koska harkitsee inttiin lähtöä.

Satu Pääkkönen harkitsee inttiin lähtöä ja osallistui MPK:n Intti tutuksi naisille -kurssille.

Satu Pääkkönen
osallistui viikonloppuna Sotinpurossa MPK:n Intti tutuksi naisille -kurssille,
koska harkitsee inttiin lähtöä. Osallistumalla leirikurssille hän haki vielä
varmuutta siihen, onko hänestä käymään armeijaa. Pääkkösen mielestä kokonaisuus
kurssilla tuntui hyvältä.

– Olen tyytyväinen itseeni siitä, että olen saanut
tehtyä hommat, jotka piti. Pitää vaan muista juoda. Kurssi vahvisti harkintaa
inttiin menon suhteen, Pääkkönen sanoi.

Kurssi oli osa MPK:n Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin Sotinpuro 2018
-harjoitusta, joka koostui Puolustusvoimien tilaamista taisteluampumakurssista,
kevytasekurssista ja kranaatinheitinkurssista. Lisäksi harjoituksessa
järjestettiin MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevina tukiasekurssi,
kiväärikurssi ja räjäytyskurssi.

MPK:n varautumis- ja turvallisuuskursseina puolestaan järjestettiin
Maanpuolustus tutuksi naisille ja Maanpuolustus tutuksi erityisryhmille
-kurssit. Harjoituksen kokonaisvahvuus oli yli 300 henkilöä.

Kysyttäessä motivaatiosta tulla reservin vapaaehtoiseen
harjoitukseen lähes kaikki osallistujat valitsivat esillä olevista
vaihtoehdoista vahvan maanpuolustustahdon. Tämä antaa hyvän pohjan toteuttaa MPK:n
keskeisiä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyviä tehtäviä.

Kuva Kasi-harjoitus

Sotinpurossa käytettiin kypärissä näkyvää kaksisuuntaista KASI-simulaattoria.

Pitkän suunnittelun tulos

Tämänkään mittakaavan harjoitus ei synny hetkessä. Harjoitus
vaatii suunnitteluun noin vuoden aikajänteen.

– Keväällä valmistavassa harjoituksessa
tutustuttiin harjoitusalueeseen, raivattiin ampuma-alueita ja mietittiin
joukkojen varustamista. Vaikka valmistelu oli perusteellista, työtä
varsinaisessa harjoituksessa oli varsin paljon. MPK.n kouluttajat olivat
kuitenkin ammattitaitoisia, auttavaisia ja yhteishenki oli hyvä, kertoo
harjoituksen perustamisjärjestelyistä vastannut majuri reservissä Jarmo Seppälä.

Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin osalta harjoituksen johti
kapteeni reservissä Alpo Huotari.

kuva Kasi-harjoitus 2

Sotinpurossa järjestettiin sekä Puolustusvoimien MPK:lta tilaamaa sotilaallista että MPK:n tuottamaa sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.