• Puolustusvoimat

Reserviläisille lisää kriisinhallintatehtäviä

Suomi laajentaa osallistumistaan Libanonin UNIFIL-operaatiossa noin 160 sotilaalla vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön.

Mirva Brola

Uusiin kriisinhallintatehtäviin haetaan erityisesti jalkaväen, panssarintorjunnan ja kranaatinheittimistön peruskoulutuksen saaneita reserviläisiä.

Maavoimat tiedottaa Suomen lisäävän reserviläisten
kriisinhallintatehtäviä vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön.
Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa noin 160
sotilaalla 1.4.2016–31.8.2018 välisenä aikana. Suomalaiset korvaavat operaation
reservipataljoonasta ranskalaisen komppanian, mikä vapauttaa ranskalaisjoukkoja
muualle.

Porin prikaati alkaa rekrytoida reserviläisiä tehtäviin lokakuun
2016 aikana. Tehtäviin haetaan erityisesti jalkaväen, panssarintorjunnan (mm.
NLAW- ja panssarintorjuntaohjus 2000 -järjestelmät) ja kranaatinheittimistön
peruskoulutuksen saaneita reserviläisiä.

Tehtäviin voi hakeutua varusmiespalveluksen hyvin suorittanut ja muut
kelpoisuusehdot täyttävä reserviläinen. Kansainvälisessä valmiusjoukossa
suoritettu varusmiespalvelus ei ole edellytys tehtäviin valinnalle. Lisätietoja
pääsyvaatimuksista ja tehtäviin hakemisesta löytyy osoitteesta www.rauhanturvaajaksi.fi.