• Puolustusvoimat

Valmiusjoukoille oma koulutushaaramerkki

Ensimmäisten 1 000 varusmiehen valmiusaika alkaa kesällä. Maavoimien komentaja lupaa heille vaativia harjoituksia.

Vasemmalla on lomapukuun kiinnitettävä valmiusjoukkojen koulutushaaramerkki. Oikealla olevaa merkkiä käytetään palveluspuvussa.

Maavoimien uudet valmiusjoukot saavat oman
koulutushaaramerkkinsä. Ensimmäisten noin 1 000 valmiusjoukkoihin valitun
varusmiehen varsinainen valmiusyksikkökoulutus ja valmiusaika alkavat kesällä.
Heitä koulutetaan kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa paitsi Utin
jääkärirykmentissä, joten uusi koulutushaaramerkki tulee näkymään laajalti.

Merkissä esiintyvä nuoli kuvastaa nopean toiminnan joukkoja.
Maavoimien esikunnasta kerrotaan Reserviläiselle
uuden koulutushaaramerkin ulkoasun pohjautuvan eläkkeelle jääneen
kenraalimajurin Jorma Ala-Sankilan
ideaan. Ala-Sankila työskenteli vielä viime vuonna Maavoimien esikuntapäällikkönä.

 

Eritasoisia tehtäviä
koulutuksen vaiheiden mukaan

Valmiusjoukkojen koulutus kestää 347 vuorokautta, ja
varusmiesten valmiusaika kestää viimeisen puoliskon siitä.

Maavoimien alkaessa kouluttaa valmiusjoukkoja voidaan
palveluksen eri vaiheissa olevia varusmiehiä käyttää erilaisen vaatimustason
valmiudellisiin tehtäviin. Valan jälkeen heitä voidaan käyttää tukitehtäviin, erikoiskoulutuskauden lopun lähestyessä suojaustehtäviin ja joukkokoulutuskauden alusta palveluksen
loppuun taistelutehtäviin. Siinä vaiheessa, kun yhden saapumiserän
varusmiehillä on jäljellä puolet palveluksestaan, astuu toinen saapumiserä
palvelukseen ja alkaa valmistautua koulutuksessa yksinkertaisimpiin
valmiudellisiin tehtäviin. Näin ollen varuskunnissa on jatkuvasti erilaisiin
valmiudellisiin tehtäviin kykeneviä varusmiehiä.

Tukitehtävillä tarkoitetaan perustamisen tukemista ja oman
toiminnan suojausta kuten vartiomiehen tehtäviä. Myös tavanomainen virka-apu
luokitellaan tukitehtäviin. Suojaustehtävillä tarkoitetaan suojattavan kohteen
tai paikan puolustamista. Taistelutehtävät ovat aktiivisia taistelutehtäviä
erikoiskoulutuksen mukaisesti.

Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Seppo Toivosen mukaan Puolustusvoimien
on ollut melko helppoa löytää riittävästi varusmiehiä valmiusjoukkoihin
koulutettavaksi.

– Totta kai tehtävään voidaan myös määrätä, mutta
halukkuutta on ollut paljon. Lupaamme heille vaativia harjoituksia ja
monipuolisen koulutuksen, Toivonen sanoo.