• Vapaaehtoinen maanpuolustus

33 000 reserviläistä osallistui MPK:n koulutukseen vuonna 2016

Yhteensä koulutettavia oli yli 50 000. Vuosi 2016 oli koulutusmäärältään ennätyksellinen.

Hanna-Maija Raitio

Reserviläiset harjoittelivat helmikuun alussa Säkylässä MPK:n Talvi 2017 -harjoituksessa. Lounais-Suomen maakuntakomppanioille koulutettiin taistelua rakennetulla alueella.

33 000 reserviläistä osallistui vuonna 2016 MPK:n
koulutukseen. Reserviläisille järjestettiin yhteensä lähes 1 400 tapahtumaa ja
kaikille avointa koulutusta lähes 600 kurssin verran. Kokonaisuudessaan MPK:n eli
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseille osallistui yli 50 000 suomalaista. Osallistujapalautteista
päätellen koulutetut ovat olleet hyvin tyytyväisiä kursseihin – asteikolla 1–5
arvosteltuna kurssien tyytyväisyyskeskiarvo oli 4,3.

Vertailukohtana Puolustusvoimat on viime vuosina järjestänyt
kertausharjoituksia noin 18 000 reserviläiselle. MPK kouluttaa paljon
reserviläisiä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa, ja sen toteuttamiin harjoituksiin
osallistuminen on aina vapaaehtoista. Osa MPK:n koulutuksesta on
Puolustusvoimien tilaamaa.

MPK:n vuoden 2016 koulutusmäärä oli ennätyksellinen. Kasvua
edelliseen ennätysvuoteen 2015 oli 1,7 prosenttia. Koulutusvuorokausien määrä
oli viime vuonna lähes 90 000. Myös MPK:n naisille suunnattu
koulutusvuorokausien määrä kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuodesta.
Naiskouluttajien määrä kasvoi yli 25 prosenttia.

Yksi merkittävä uudistus MPK:n koulutukseen on yhteistyö
Rajavartiolaitoksen kanssa. MPK on muun muassa luonut koulutusohjelman reservin erikoisrajajääkäreille. Aiheesta voi lukea lisää täältä.