• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Alaikäisiä osallistunut MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen – ”Tietojärjestelmässämme on ollut aukko”

Puolustusministeriö on pyytänyt keskusrikospoliisia tutkimaan tarkastuksessa tehtyjä havaintoja.

MPK:n mukaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen on parin vuoden aikana osallistunut 10 alle 18-vuotiasta nuorta yhteensä kuudessa eri tapahtumassa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sotilaallisia valmiuksia
palvelevaan koulutukseen (SOTVA) on 18 vuoden ikärajasta huolimatta
osallistunut alaikäisiä. Yksittäisiä alaikäisiä osallistujia on havaittu myös
koulutuksessa, jossa oli käytössä Puolustusvoimien aseita. Tieto selviää puolustusministeriön
tänään julkaisemasta tiedotteesta.

MPK:n mukaan SOTVA-koulutukseen on parin vuoden tarkastelujaksolla osallistunut 10 alle 18-vuotiasta nuorta yhteensä
kuudessa eri tapahtumassa. Tiedonhallintajärjestelmään on tehty tämän käytyä
ilmi muutos, joka estää alle 18-vuotiaiden osallistumisen SOTVA-koulutukseen.


Tietojärjestelmässämme ollut aukko mahdollisti inhimilliset virheet
osallistujien iän tarkastuksissa, mistä olemme harmissamme ja pahoillamme. MPK
ei kuitenkaan ole tarkoituksellisesti kouluttanut sotilaallisia valmiuksia alle
18-vuotiaille, MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen sanoo
MPK:n tiedotteessa.

 

Lakimuutos korjannut ristiriitoja

Puolustusvoimien ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita on luovutettu
mahdollisesti säännösten vastaisesti MPK:n SOTVA-koulutukseen ainakin välillä
1.1.2016–20.8.2018. Aseita on kuitenkin käsitelty Puolustusvoimien henkilökunnan
valvonnassa. Toiminnan ristiriitaa on korjattu 1.1.2020 voimaan tulleella
vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakiuudistuksella.

Puolustusministeriö on pyytänyt keskusrikospoliisia
tutkimaan ministeriön havainnot koskien sen vuosina 2018 ja 2019 tekemää laillisuusvalvontatarkastusta
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ministeriön tarkastuksen kohteina olivat erityisesti
MPK:n antama koulutus alaikäisille, Puolustusvoimien aseiden käyttö, MPK:n valtionavustusten
käsittely sekä Puolustusvoimien ja puolustusministeriön vapaaehtoisen
maanpuolustuksen valvonnan lainmukaisuus.

 

Valtionavustusten käsittelyssä puutteita

Ministeriö on havainnut puutteita MPK:n valtionavustusten
käsittelyssä. Ministeriö on käynnistänyt valtionavustuslain mukaisen
tarkastuksen.

— MPK on aina hoitanut
kirjanpitoaan julkisten hallitontehtävien osalta valvovan viranomaisen
ohjauksen mukaisesti. Nyt on tullut ilmi tarpeita eritellympään kirjanpitoon,
jotka toteutamme, Laatikainen sanoo.

Havaintojen perusteella ministeriö kehittää entisestään
vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa valvontaa. Puolustushallinnon
viranomaisten valvontavelvoitteita on jo tarkennettu 1.1.2020 voimaan tulleella
lakiuudistuksella.

Puolustusministeriön mukaan tarkastuksilla ei ole
vaikutuksia vapaaehtoisen maanpuolustustyön jatkumiseen.