• Puolustusvoimat

Erikoisjoukkokurssin hakijamäärässä vahvaa kasvua, myös laskuvarjojääkäriksi haki viime vuotta useampi

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille tuli 124 hakemusta ja laskuvarjojääkärikoulutukseen 539 hakemusta.

Paavo Airo

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille haki 124 henkilöä. Esimerkiksi vuonna 2019 hakijoita oli 61. Kuvassa erikoisjääkäreitä toimintanäytöksessä Utin jääkärirykmentissä.

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi kiinnostaa vuosi vuodelta enemmän. Heinäkuussa 2021 alkavalle erikoisjoukkokurssille tuli 124 hakemusta, mikä on huomattavasti enemmän kuin kahtena aiempana vuonna. Vuonna 2019 hakijoita oli 61, ja vuonna 2020 heitä oli 80.

12 kuukautta kestävälle erikoisjoukkokurssille valitaan vuosittain noin 15 henkilöä.

Myös varusmiesten laskuvarjojääkärikoulutuksen hakijamäärä kasvoi viime vuodesta. Heinäkuussa alkavalle kurssille haki 539 henkilöä. Viime vuonna hakijoita oli 505 ja sitä edellisenä vuonna 480. Kurssille valitaan kokeiden perusteella noin 60–80 henkilöä.

 

Erikoisjoukkokurssille voi hakea jo varusmiespalveluksenkin aikana

Erikoisjoukkokurssille voi hakea missä vain Maa-, Meri- tai Ilmavoimien joukko-osastossa palvellut mies tai nainen, joka täyttää kurssille pääsyn vaatimukset. Myös varusmiespalveluksen aikana voi hakea erikoisjoukkokurssille, kunhan palvelus on suoritettu kurssin alkuun mennessä.

Parhaillaan laskuvarjojääkäreinä palvelevat varusmiehet voivat vielä jättää hakemuksensa keväällä, suoraan valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Kurssilla koulutettavat sotilaat ovat määräaikaisessa virkasuhteessa Puolustusvoimiin.

Puolustusvoimien erikoisjääkäreistä on kerrottu tarkemmin tässä artikkelissa.

Reserviläisen parin vuoden takainen reportaasi laskuvarjojääkärien valintakokeista puolestaan löytyy täältä.

Lisätietoja erikoisjoukkokurssille hakemisesta löytyy täältä ja laskuvarjojääkäriksi hakemisesta täältä.

Lue myös: 25.1.2021 Naisille tarkoitettu haku erikoisjoukkoreserviin aukeaa helmikuussa