• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Haglundilta kirjallinen kysymys MPK:n rahoituksesta

Entinen puolustusministeri kritisoi kaavailtuja leikkauksia.

Kari Långsjö

Kansanedustaja ja edellisen hallituksen puolustusministeri
Carl Haglund (r.) on tehnyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) valtionavustukseen kohdistuvista
supistuksista. MPK:n kehysehdotus vuosille 2017–2020 on vuositasolla noin 400
000 euroa pienempi kuin viime vuonna. MPK on jo aiemmin ilmoittanut
supistavansa koulutustarjontaa ja lomauttavansa henkilöstöä, jos leikkaukset
toteutuvat.

– Esitetyt supistukset vähentäisivät MPK:n maakunnallista
läsnäoloa sekä käynnissä olevia koulutuksen kehittämishankkeita jouduttaisiin
peruuttamaan. Supistuksilla olisi merkittäviä vaikutuksia myös
valtakunnalliseen maanpuolustushenkeen, Haglund toteaa kirjallisessa
kysymyksessään.

Myös MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki ihmettelee MPK:n nykyisten avustuskäytännön
hankaluuksia. Esimerkiksi tieto MPK:n tämän vuoden avustusmääristä selvisi
vasta viime vuoden joulukuussa. Myöhäinen ajankohta hankaloittaa merkittävästi
seuraavan vuoden suunnittelua.

–  Näin
yritystaustaisena ihmisenä mietityttää, miten yhdistys voisi suunnitella ja
kehittää yhteiskunnalle arvokasta toimintaansa ilman vakaata toimintapohjaa,
Peltomäki sanoo

MPK koulutti viime vuonna noin 50 000 kansalaista yhteensä
noin 1 900 kurssilla. Koulutuksesta 70 prosenttia oli sotilaallista ja loput 30
prosenttia kaikille kansalaisille suunnattua varautumis- ja
turvallisuuskoulutusta.