• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Ikämiessuojeluskunnan säätiö palkitsi Uudenmaan maanpuolustuspäivän

Säätiö myönsi yhteensä 4 000 euron arvoiset stipendit Uudenmaan maanpuolustuspäivälle.

37. Uudenmaan maanpuolustuspäivä keräsi Lohjan keskustaan noin 3 500 kävijää lokakuussa 2019.

Ikämiessuojeluskunnan säätiön huomionosoitukset luovutettiin
Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimiston vuosipäivän juhlassa Santahaminassa
14. helmikuuta. Stipendit jaettiin reservipiirien kesken. Uudenmaan
reserviupseeri- ja reserviläispiiri vastaanottivat kumpikin 2 000 euron
arvoisen stipendin maanpuolustuspäivän tukemiseen säätiön puheenjohtajalta Risto
Sinkkoselta
. Myös Ikämiessuojeluskunnan perinnemiekka myönnettiin
maanpuolustuspäivälle. Miekan luovutti Kaartin jääkärirykmentin komentaja
eversti Petteri Tervonen.

Perinnemiekan ja stipendien perusteluissa korostettiin
Uudenmaan maanpuolustuspäivän konseptin valtakunnallista ainutlaatuisuutta ja
ansiokasta taivalta. Maanpuolustuspäivä on jo vuodesta 1983 kerännyt vuosittain
3 500–10 000 kansalaista tutustumaan maanpuolustukseen ja
kokonaisturvallisuuteen. Päävastuu järjestelyistä on ollut paikallisten
reserviläisyhdistysten ja reserviupseerikerhojen vapaaehtoisten aktiivien
harteilla, joiden työtä reservipiirit ovat tukeneet ja ohjanneet.
Puolustusvoimat ja muut viranomaiset ovat tukeneet tapahtumaa kalustollaan ja
henkilöstöllään.

Stipendit ja miekan vastaanottaneet Uudenmaan reserviupseeripiirin
puheenjohtaja Tatu Häkkinen ja reserviläispiirin puheenjohtaja Mats
Fagerström
olivat kiitollisella mielellä.

– Tämä on ehdottomasti meille huikea juttu. Nämä
tunnustukset eivät kuitenkaan ole vain tässä ja nyt vaan haluamme yhdessä
lausua kiitokset aikaisempien maanpuolustuspäivien järjestelyissä mukana
olleille, Fagerström, sanoi.   

Kuva: Mats Fagerström

Maanpuolustuspäivä kytkeytyi myös muihin aluetoimiston
vuosipäivän palkitsemisiin. Kapteeni Nina Leskiselle Uudenmaan
aluetoimistosta myönnettiin Hermannien stipendi. Leskisen stipendin
perusteluissa korostettiin aluetoimistossa tehdyn ansiokkaan työn ohella hänen
vahvaa rooliaan Uudenmaan maanpuolustuspäivän tukemisessa.

Seuraava Uudenmaan maanpuolustuspäivä järjestetään ensi
syksynä Karkkilassa. Ikämiessuojeluskunnan säätiön tuki tullaan jakamaan
maanpuolustuspäivän järjestelyihin osallistuville reservipiirien tekemien
päätösten mukaisesti. Paikallisen reserviläisyhdistyksen ja
reserviupseerikerhon aktiivit tulevat olemaan paljon vartijoina siinä, että
saatu tuki tulee käytetyksi tarkoitukseensa mahdollisimman tehokkaasti.

 

Kiertävä perinnemiekka ja stipendejä maanpuolustustyöhön

Ikämiessuojeluskunnan perinnemiekka on kiertävä palkinto, ja
siihen liittyy kullekin saajalle luovutettava kunniakirja sekä mahdollinen
säätiön hallituksen erikseen päättämän suuruinen stipendi.

Ikämiessuojeluskunnan perinnemiekalla palkitaan
vuosittain Kaartin jääkärirykmentin toiminta-alueella vapaaehtoista maanpuolustustyötä
erittäin ansiokkaasti tehnyt yhteisö tai henkilö. Viime vuonna miekka
myönnettiin MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin kyberkoulutusohjelmalle.

Perinnemiekan ja stidendit vastaanottivat puheenjohtajat Mats Fagerström (vas.) Uudenmaan reserviläispiiristä ja Tatu Häkkinen reserviupseeripiiristä.

Ikämiessuojeluskunnan säätiön puheenjohtaja Risto Sinkkonen kertoi, että stipendien painopiste on viime vuosina ollut hankkeiden ja tapahtumisen tukemisessa.

Palkitsemisten jälkeen kuultiin aluetoimistojen kunniamarssi Asemies, jonka tulkitsi Kaartin soittokunnan ylivahvuinen Vaski5.