• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Juhlavuoden iso ponnistus

Nuku rauhassa –kampanja pyrkii tavoittamaan nuoria ja osoittamaan kuinka monipuolista vapaaehtoinen maanpuolustus- ja turvallisuustyö on.

Reserviläisjärjestöt ovat vahvasti mukana Suomen juhlavuoteen
liittyvässä Nuku rauhassa –kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on lisätä
tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustus- ja
turvallisuustyöstä sekä saada ihmiset osallistumaan entistä aktiivisemmin.

– Vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä haluttiin vahvistaa
yhteistyötä paitsi järjestöjen välillä myös laajemmin muiden
turvallisuustoimijoiden kanssa. Lisäksi hanke nähtiin mahdollisuutena välittää
veteraanien perintöä nuorille, hankekoordinaattori Kaisa Tölli toteaa.

Töllin mukaan kantavaksi teemaksi valikoitunut
kokonaisturvallisuus on erinomainen keino osoittaa, kuinka monipuolista
toimintaa maanpuolustus on. Juuri tämän takia maanpuolustusjärjestöjen lisäksi
kampanjassa ovat mukana kaikki keskeiset turvallisuusjärjestöt sekä
viranomaistahot Puolustusvoimia, poliisia ja hätäkeskuslaitosta myöten. Idea
hankkeesta syntyi Maanpuolustuksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa, kun
pohdittiin, miten vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt voisivat yhdessä
juhlistaa Suomen satavuotista taivalta.

– Ainakaan minun tiedossani ei ole, että Suomessa olisi
koskaan tehty näin suurta turvallisuuskampanjaa.

Toiminnallisia
tapahtumia

Nuku rauhassa –kampanjan ytimen muodostavat juhlavuonna
ympäri Suomea järjestettävät 10 erilaista tapahtumaa. Päätapahtuma järjestetään
Helsingissä 18–19. elokuuta. Tilaisuuksien yhteen laskettu yleisötavoite on 300
000 vierailijaa.

– Jokaisella tapahtumalla on oma teemansa. Olemme pyrkineet
rakentamaan tapahtumista toiminnallisia. Tapahtumissa tulee olemaan
Puolustusvoimien toiminta- ja kalustonäytöksiä, ensiapurasteja, armeijahenkistä
esterataa ja veteraanien tarinatelttaa, Tölli luettelee.

Hankekoordinaattori toivoo tapahtumien herättävän
vierailijoissa ajatuksia ja ehkä jopa innostuksen turvallisuutta kohtaan.
Lisäksi kampanjaan kuuluvat myös Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja
Helsingissä pidettävät seminaarit

– Tietysti toivon, että mahdollisimman monella syttyy
tapahtumien myötä lamppu päässä ja he tajuavat kuinka monipuolisia
turvallisuus- ja maanpuolustusasiat voivat olla.

Kampanjan kokonaisukustannus on noin puoli miljoonaa euroa.
Yritysten ja säätiöiden tuki kokonaispotista on merkittävä.

– Varat käytetään ainoastaan kampanjamarkkinointiin ja
tapahtumien rakentamiseen. Tapahtumat ja seminaarit toteutetaan pitkälti
vapaaehtoisvoimin.

 

Puhuttava nimi

Kampanjan nimi, Nuku rauhassa, tulee epäilemättä
puhuttamaan. Eikö ole vaara, että aktivoimiseen pyrkivän kampanja antaa
nimellään päinvastaisen viestin?

– Riski on tiedostettu. Emme halunneet tehdä tylsää ja vetää
varman päälle, vaan tehdä puhuttelevan kampanjan, joka ei ole itsestäänselvä. Sloganin
takana on ajatus, että vapaaehtoinen maanpuolustus ja kokonaisturvallisuus
takaavat sen, että jokainen voi nukkua rauhassa. Tarkoituksena on herätellä
kansalaisia maanpuolustusvelvollisuuteen, joka lain mukaan koskee jokaista
suomalaista sukupuolesta riippumatta. Samalla tuodaan esiin, ettei
maanpuolustus ole pelkästään sotilaallista, vaan kattaa myös kaiken kriisi-,
valmius- ja varautumistoiminnan, Tölli sanoo.

Puhuttelevuuteen on myös pyritty tulevalla tv-kampanjalla,
joka ottaa aiemmin mainittujen teemojen lisäksi kantaa myös syrjäytymiseen ja
sen ehkäisemiseen.

Presidenttikin mukana

Kampanjan alkamisen myötä myös sen nettisivut aukesivat
osoitteessa www.nukurauhassa.fi.

– Mielestä yksi hienoimmista osioista nettisivuilla on
kurssihakuvalikko. Siihen on koottu kaikki vapaaehtoiset maanpuolustus- ja
pelastusalan kurssit. Ensimmäistä kertaa turvallisuusalan kurssit löytyvät
samasta paikasta, Tölli taustoittaa.

Lisäksi sivustoilla useat suomalaiset vaikuttajat kertovat
videohaastatteluissa omia näkökulmiaan turvallisuudesta. Kampanjan korkeimpana
arvolähettiläänä toimii presidentti Sauli
Niinistö
.

Tutustu kampanjaan
tarkemmin osoitteessa
www.nukurauhassa.fi. Facebookissa kampanja löytyy nimellä Nuku rauhassa – Kokonaisturvallisuuden Suomi 100 vuotta. Instagramista ja
Twitteristä päivitykset löytyvät @nukurauhassa.