• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Kertauskutsuja vauhditetaan

Reserviläiset halutaan kertausharjoituksiin tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla. Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton puheenjohtajat pitävät tulossa olevaa uudistusta hyvänä.

Kari Rouhiainen

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) haluaa reserviläiset tarvittaessa entistä nopeammin kertausharjoituksiin.

Reserviläiset voidaan pian määrätä kertausharjoituksiin
välittömästi, mikäli tarve sitä vaatii. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) on käynnistänyt säädöshankkeen, joka
mahdollistaisi tämän valmiuden kohottamistarkoituksessa. Hän kertoi asiasta
maanantaina 216. Maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa.

Tällä hetkellä kertausharjoituskutsut on lain mukaan
lähetettävä viimeistään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkua.

– Tämän päivän uhkakuviin peilaten aikamääre tuntuu kovin
pitkältä. Nykyinen säädös onkin laadittu aikana, jolloin uhkan uskottiin
kehittyvän hitaasti ja aikaa puolustusvalmisteluille olisi useita kuukausia.
Nykykäsityksen mukaan valmistautumisaika voi olla huomattavasti lyhyempi,
Niinistö sanoi. 

– Valmisteilla
oleva muutos ei tarkoita, että tulevaisuudessa reserviläisille ja työnantajille
ei annettaisi aikaa valmistautua harjoituksiin. Jatkossakin kutsut normaalin
koulutuskierron mukaisiin harjoituksiin pyrittäisiin lähettämään suunnitelmallisesti
ja hyvissä ajoin ennakoiden, Niinistö jatkoi.

Niinistön mukaan muutoksella parannettaisiin
Puolustusvoimien mahdollisuutta hyödyntää reserviä osana valmiuden säätelyä,
kohottamista ja laskua uhkatilanteita vastaten. Niinistö myös korosti
kunnollisen reservin tärkeyttä maanpuolustusvalmiuden parantamisessa. 

– Puolustusvoimien
palkattu henkilöstö ja palveluksessa valmiiksi jo olevat asevelvolliset −
varusmiehet − ovat resurssi, joka meillä on välittömästi käytettävissämme
valmiuden säätelyyn. Todellinen voima piilee kuitenkin osaavassa, hyvin
varustetussa reservissämme. 

Sen
käytettävyyden helpottaminen on kustannusneutraali tapa parantaa
maanpuolustusvalmiuttamme.

Liitot pitävät suuntaa oikeana 

Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti pitää kertauskutsujen nopeuttamista hyvänä asiana.

– Ei kriisin uhatessa voida jäädä odottamaan kolmea
kuukautta, jotta reserviläisille jäisi tarpeeksi aikaa valmistautua
harjoitukseen. Lainsäädännön pitää olla sellainen, että joukot saadaan
tarvittaessa kasaan mahdollisimman nopeasti. Hybridisodassa tilanteet saattavat
eskaloitua nopeastikin, ja siihen pitää pystyä reagoimaan, Halkilahti sanoo.

Halkilahti myös muistuttaa, etteivät kaikki kertauskutsut
jatkossa tule lyhyellä varoitusajalla. 

– Normaaliolosuhteissahan käskyn suhteen on tarkoitus
jatkaa samalla kolmen kuukauden ennakkoajalla.

Reserviläisliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) on samoilla
linjoilla Halkilahden kanssa.

– Suunta on varmasti oikea, sillä myös mahdollisessa
kriisitilanteessa vaikuttaminen tapahtuu nopeammin ja joukkojen on oltava
nopeammin valmiudessa, Savola sanoo. 

– Nopeampi kutsu vaikuttaa myös moneen muuhun tekijään kuten
työnantajan asemaan, perheeseen tai oman ajan käyttöön. Asia on
valmisteltava niin hyvin, että joukot, joita asia koskettaa, ovat siitä hyvin
tietoisia ja mahdolliseen nopeampaan kertausharjoituskutsuun osataan
valmistautua.

Asiasta
uutisoi ensimmäisenä Lännen Media