• Puolustusvoimat

Kutsuntojen kehittämistyöryhmä esittää kaikille 17-vuotiaille yhteistä maanpuolustuspäivää

Maanpuolustuspäivä järjestettäisiin oppilaitoksissa ennen varsinaisia kutsuntoja. Kutsuntauudistuksella pyritään kasvattamaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrää.

Tuomas Kaarkoski

Työryhmä esittää, että kutsunnat olisivat maanpuolustuspäivän ja terveystarkastuksen jälkeen. Maanpuolustuspäivä antaisi miehille tietoa kutsuntaikään liittyvistä velvoitteista ja naisille tietoa mahdollisuuksista hakeutua palvelukseen.

Puolustusministeriön asettama kutsuntojen kehittämistyöryhmä ehdottaa kaikille 17-vuotiaille yhteistä maanpuolustuspäivää, joka toteutettaisiin oppilaitoksissa. Nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta päivän aikana.

– Kutsuntauudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrää. On tärkeää, että vapaaehtoista palvelusta harkitsevat naiset saavat tietoa hyvissä ajoin jo ennen palvelukseen hakeutumista, työryhmän puheenjohtaja prikaatikenraali Sami Nurmi sanoo puolustusministeriön tiedotteessa. 

Itse kutsunnat olisivat vuorossa maanpuolustuspäivän ja terveystarkastuksen jälkeen. Kutsunnat olisivat miehille pakolliset mutta naisille vapaaehtoiset. Uudistuksen myötä kutsunnat ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuudet yhdistettäisiin sekä miehille että naisille yhteiseksi tilaisuudeksi.

Työryhmä esittää myös, että koko ikäluokalle järjestettäisiin yhtenäiset terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa sukupuolesta riippumatta. Samalla huomioitaisiin nuoren opiskelukyky ja palveluskelpoisuuden arviointi.

– Uudistettujen terveystarkastusten kautta yhteiskunnalle muodostuisi nykyistä kattavampi tilannekuva nuorten terveydentilasta ja mahdollisista tukitarpeista. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat korkean maanpuolustustahtomme ylläpitämistä ja vahvistamista, Nurmi sanoo.

Kutsuntojen kehittämistyöryhmään kuuluu edustajia puolustusministeriön lisäksi Pääesikunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä.