• Puolustusvoimat

Kysely: Suomalaisten maanpuolustustahto ennallaan

MTS:n vuosittaisen tutkimuksen perusteella 81 prosenttia suomalaisista kannattaa yleistä asevelvollisuutta.

Puolustusvoimat

Yleinen asevelvollisuus saa edelleen kansalaisilta vahvan tuen. Ammattiarmeijaan siirtymistä kannattaa vain yhdeksän prosenttia MTS:n kyselyyn vastanneista.

Suomalaisten maanpuolustustahto on ennallaan. Tänään julkistetun tutkimuksen perusteella 72 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaisessa kyselyssä samoin vastasi viime vuonna 71 prosenttia. 

Kysymykseen siitä, olisiko vastaaja itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan, vastasi tällä kertaa myöntävästi 87 prosenttia.

Yleisen asevelvollisuuden kannatus on suunnilleen viime vuoden tasolla – 81 prosenttia kannattaa mallia ja yhdeksän prosenttia vastanneista haluaisi ammattiarmeijan. Kaksi kolmasosaa vastanneista kannattaa nykyisen kaltaista asevelvollisuusjärjestelmää. Sekä miehiä että naisia koskevaa asevelvollisuutta tukee alle viidennes, 16 prosenttia.

58 prosenttia suomalaista kannattaa sotilaallista liittoutumattomuutta. Nato-jäsenyyden kannatus on hieman laskenut viime vuoden 25 prosentista 22 prosenttiin. Sen sijaan kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön suhtaudutaan myönteisesti. Ruotsi-yhteistyöhön suhtautuu myönteisesti 94 prosenttia ja Nato-yhteistyöhön 61 prosenttia.

Turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita vuosittain selvittävän MTS:n tuoreeseen kyselyyn vastasi 1 001 haastateltua henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö lukuun ottamatta ahvenanmaalaisia. Tutkimuksen teki Taloustutkimus oy.

Koko tämän vuoden MTS-katsauksen tulokset löytyvät täältä.