• Puolustusvoimat

Leopard 2A4 -vaunujen miehistökoulutus laajenee neljään uuteen joukko-osastoon

Vuodesta 2017 alkaen Maavoimat kouluttaa taistelupanssarivaunumiehistöä Panssariprikaatin lisäksi Jääkäriprikaatissa, Kainuun prikaatissa, Karjalan prikaatissa sekä Maasotakoulussa.

Maavoimat

Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen koulutuskäyttö laajenee useisiin joukko-osastoihin saapumiserästä 1/2017 alkaen.

Puolustusvoimat alkaa kouluttaa taistelupanssarivaunumiehistöä
neljässä uudessa joukko-osastossa. Saapumiserästä 1/2017 alkaen koulutus
laajenee Panssariprikaatin lisäksi Jääkäriprikaatiin, Kainuun prikaatiin,
Karjalan prikaatiin sekä Maasotakouluun. Varusmiehiä koulutetaan Leopard 2A4 -kalustolla.

Panssarivaunumiehistön koulutusaika ennen reserviin
siirtymistä on 347 vuorokautta. Peruskoulutuskausi vietetään omissa
joukko-osastoissa, minkä jälkeen kaikki taistelupanssarivaunukoulutukseen
valitut suorittavat kalustokurssin, taistelu- ja ampumakoulutuksen perusteet
sekä johtajaopinnot Panssariprikaatissa Parolassa. Joukko-koulutuskaudeksi
palataan takaisin joukko-osastoihin.

Maavoimat kertoo tiedotteessaan panssarikaluston käytön laajentamisen
tavoitteena olevan kehittää varusmiesten ja henkilökunnan osaamista ja
suorituskykyä mekanisoidun joukon kanssa toimittaessa. Maavoimien mukaan
taistelupanssarivaunujen kuuluminen joukko-osastojen kokoonpanoon myös parantaa
aselajien välistä yhteistoimintaa. Uudistuksen myötä harjoitustoiminta
monipuolistuu alueellisesti ja valtakunnallisesti.