• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Maanpuolustustahto on tärkeä nuorille

Suomen maanpuolustuksen suurin vahvuus on yleinen asevelvollisuus, uskoo reilusti yli puolet suomalasista. Asia selviää Reserviläisliiton teettämästä kyselytutkimuksesta.

Severi Laine/Puolustusvoimat

Nuoret reserviläiset osallistuvat parhaillaan kansainväliseen Cold Response -harjoitukseen Norjassa. Nuorten mielestä maanpuolustustahto on suuri vahvuus, osoittaa tuore kysely.

Noin kaksi kolmasosaa Reserviläisliiton teettämään kyselyyn
vastanneista nuorista pitää maanpuolustustahtoa Suomen maanpuolustuksen
suurimpana vahvuutena. Kaikkien suomalaisten mielestä suurin vahvuus on yleinen
asevelvollisuus.

– Suomessa maanpuolustustahto on viime vuosina lisääntynyt.
Positiivista on se, että varsinkin nuoret näkevät maanpuolustustahdon erittäin
tärkeänä. Kiinnostus maanpuolustusasioihin näkyy myös siinä, että
Reserviläisliitto on noussut tunnetuimmaksi maanpuolustusjärjestöksi ja että
jäsenmäärämme on kasvanut nopeasti, sanoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli
Nyberg
.

Alueellisia eroja

Tutkimuksessa nousivat esille myös alueelliset erot.
Etelä-Suomessa arvostettiin liittoutumattomuutta muita enemmän. Itäsuomalaiset
arvostivat yleistä asevelvollisuutta ja yhteistyötä muiden maiden
kanssa enemmän kuin toiset. Pohjoissuomalaiset arvostivat muita enemmän
reserviläisten suurta määrää ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Länsisuomalaisille
maanpuolustustahto oli tärkeämpi vahvuus kuin muille.

Nybergin yllätti se, että vapaaehtoista maanpuolustustyötä
ja -koulutusta ei kyselyn perusteella arvosteta kovin korkealle.

– Suomalaiset eivät juuri näytä pitävän vapaaehtoista
maanpuolustustyötä ja -koulutusta puolustuksemme tärkeänä voimavarana, vaikka
esimerkiksi vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseille osallistuu vuosittain
enemmän reserviläisiä kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksiin, ihmettelee
Nyberg.

Innolink Researchin tekemän tutkimuksen tiedot kerättiin
puhelinhaastatteluilla helmikuussa 2016. Kokonaisvastaajamäärä
tutkimuksessa oli 506 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on 4,4
prosenttiyksikköä.