• Puolustusvoimat

Maasotakoululla päästään harjoittelemaan taistelua rakennetulla alueella uudessa ympäristössä

Maavoimat päätti satsata lisää TRA:n harjoitteluun. ”Taistelut kulminoituvat usein erityisesti rakennetun alueen hallintaan.”

Kirsi Lauri / Puolustusvoimat

Maasotakoulun kehitetyllä TRA-alueella oli viime viikolla käynnissä rakentamisharjoitus. Alueelle aiotaan tehdä vielä aitoja, ojia, autotalleja ja varastoja.

Maasotakoulu on hiljattain kehittänyt
Haminan seudulla sijaitsevaa TRA:n koulutuspaikkaansa vastaamaan
koulutuksellisia tarpeita. TRA on lyhenne taistelusta rakennetulla alueella, jota koulutetaan etenkin sotilaspoliiseille. Alueen tärkeimpiä käyttäjiä ovatkin
Maasotakoulun sotilaspoliisikoulutusta antavat yksiköt.

Maasotakoululla työskentelevän
majurin Petteri Määtän mukaan
viimeaikaiset kriisit ovat osoittaneet, että taistelut kulminoituvat usein
erityisesti rakennetun alueen hallintaan. Siksi TRA:n harjoittelu nähdään
Maavoimissa tärkeäksi.

Viime vuosina Maavoimien varusmiehiä
ja reserviläisiä on vieraillut Ruotsin maasotakoululla harjoittelemassa TRA:ta
täysin sitä varten rakennetussa ”kaupungissa”. Määtän mukaan Haminassa ei ole
otettu mallia suoraan esimerkiksi Ruotsin maasotakoululta, mutta
suunniteltaessa aluetta on käytetty hyväksi niin koti- kuin ulkomaalaisia lähdemateriaaleja.

Ruotsin TRA-kaupungista voit lukea lisää ja katsoa videon täältä.

 

Sopii
reserviläisten tai poliisienkin käyttöön

Määttä kertoo, että myös
reserviläisten koulutuksessa on mahdollista hyödyntää aluetta.

– Alue
soveltuu mainiosti reserviläisten kouluttamiseen niin Puolustusvoimien kuin
MPK:n johtoisissa harjoituksissa. Siihen ei ole olemassa mitään esteitä. Myös
muu viranomaisyhteistoiminta, esimerkiksi poliisin harjoittelu alueella on
täysin mahdollista, Määttä sanoo.

Alueella saatiin viime perjantaina
valmiiksi viimeisin rakennusharjoitus. Alue ja rakennukset ovat nyt valmiita
käyttöön. Harjoituksessa oli mukana varusmiehiä Reserviupseerikoulun jääkäri-
ja kuljetuskomppanioista. Asiantuntija-apua saatiin Millog oy:ltä. Alueella on
tarkoitus harjoitella vielä syksyn aikana. 

21.9.2017 158

Alueella on sekä yksi- että kaksikerroksisia merikonttirakennelmia. Kuva: Kirsi Lauri / Puolustusvoimat

Kehitetään
vielä realistisemmaksi ympäristöksi

Haminan TRA-alue on alun perin
rakennettu vuosituhannen vaihteessa monille sotilaspoliisikoulutuksen saaneille tutun asutuskeskustaistelun (AKE) harjoittelua
varten. Alkuun rakennuksia oli vain kaksi. Viime vuonna Maavoimissa päätettiin
tukea koko maan joukko-osastoja asutuskeskustaistelutilojen kehittämisessä. Maasotakoulussa
paikaksi valittiin Valkjärven AKE-talojen ympäristö. 

Nykyään alueesta ei enää puhuta AKE-taloina, vaan käytetään nimeä TRA-ympäristö.

Aluetta on kehitetty keväästä asti.
Nyt alueella on alkuperäisten kahden rakennuksen lisäksi neljä merikonteista
koottua rakennusta. Puustoa on poistettu hakkuilla ja tielinjat on vedetty
siten, että kaikki kuusi rakennusta sijoittuvat niihin nähden tyypillisen
pientaloalueen rakennusten tavoin.

– Uudistunut alue mahdollistaa hyvin joukkueen
kokoiset soveltavat harjoitteet. Uudet konttirakennukset ovat osittain
modifioitavissa sisätilojen osalta eli niissä on siirrettävät seinät. Tämä
mahdollistaa pohjaratkaisujen muuttamisen, jolloin koulutuksellisesti samaa
rakennusta voidaan käyttää useammalla eri vaihtoehdolla, Määttä avaa.

Aluetta on tarkoitus kehittää vielä. Suunnitelmissa on
rakentaa pientaloalueille tyypillisiä aitoja, autotalleja, varastoja ja ojia.
Myös konttirakennuksia on mahdollista pystyttää lisää.