• Puolustusvoimat

Miehistöstä aliupseeriksi -kurssin hakijamäärä kaksinkertaistui edellisestä kurssista

293 haki Puolustusvoimien miehistöstä aliupseeriksi -kurssille. 35 valitaan täydennyskurssille.

Puolustusvoimat

Puolustusvoimien miehistöstä aliupseeriksi -kurssille haki 293 reserviläistä. Viimeksi järjestetylle kurssille haki 150 reserviläistä.

293 reserviläistä haki Puolustusvoimien ensi vuonna
alkavalle miehistöstä aliupseeriksi -kurssille. Määrä kaksinkertaistui
edellisestä kurssista. Vuonna 2018 järjestetylle kurssille tuli 150 hakemusta.

Puolustusvoimat järjestää parillisina vuosina miehistöstä
aliupseeriksi -kurssin ja parittomina vuosina aliupseerista upseeriksi
-kurssin. Seuraava noin vuoden kestävä miehistöstä aliupseeriksi -kurssi alkaa
vuonna 2020. Se järjestetään Kainuun prikaatissa.

Puolustusvoimat kouluttaa reserviläisiä entistä vaativampiin
sodan ajan tehtäviin reservin täydennyskursseilla. Kurssille valitaan 35
reserviläistä.

– Hakemusten määrä on
osoitus siitä, että meillä on paljon motivoituneita reserviläisiä, jotka
haluavat kehittyä ja parantaa osaamistaan sodanajan tehtävissä. Miehistöstä
aliupseeriksi -kurssille voi hakeutua varusmiespalveluksen suorittanut henkilö,
jolla on tai jolle on suunniteltu sodan ajan sijoitus aliupseerin tehtävään.
Henkilön oma motivaatio ja sitoutuminen koulutukseen ovat tärkeitä tekijöitä
kurssilla menestymisessä, Maavoimien henkilöstöpäällikkö, eversti Petri
Mattila
sanoo Maavoimien tiedotteessa.

 

Kurssin suorittaville
alikersantin arvo

Aliupseeriksi kurssilla kouluttautuvasta tulee reservin alikersantti.
Mikäli kouluttautuneella on jo entisestään reservin alikersantin arvo, häneen
sovelletaan reservin yleisiä ylennysperiaatteita. Reservissä voi saada
ylennyksen alikersantiksikin, vaikka olisi varusmiespalveluksessa saanut
miehistökoulutuksen. Reservin ylennyksistä on kerrottu tarkemmin Reserviläisen
artikkelissa ”Kuinka monta kertausharjoituspäivää tarvitaan ylennykseen?”.

 

Sisältää etäopintoja

Vaikka kurssi kestää melkein vuoden, ei koulutettavien koko
aika kulu paikan päällä Kainuun prikaatissa. Opintoihin sisältyy lähiopetusta
ja harjoituksia noin 30 päivän verran. Kurssiin kuuluu lisäksi etäopintoja.
Aiemmin suoritettuja opintoja, kuten Reserviupseerikoulun kouluttajakurssi,
voidaan lukea opinnoissa hyväksi.

Vain noin 10 prosenttia hakijoista valitaan ensi vuoden
kurssille. Puolustusvoimat muistuttaa motivoituneita reserviläisiä, että he
voivat hakea vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen tai hakea kurssille
uudelleen kahden vuoden kuluttua.

– On tärkeää, että reserviläiset pitävät yllä ja
tarvittaessa parantavat omaa fyysistä toimintakykyään. Mikäli
kertausharjoitukset kiinnostavat, kannattaa olla yhteydessä omaan
aluetoimistoon ja selvittää mahdollisuutta osallistua kertausharjoitukseen, Mattila
sanoo.

Seuraava aliupseerista upseeriksi -kurssi järjestetään
vuonna 2021 Maasotakoulussa, Reserviupseerikoulussa. Haku koulutukseen päättyy
syksyllä 2020, ja hakuaikatauluista Puolustusvoimat tiedottaa myöhemmin. 

Reservin täydennyskurssit

 • Täydennyskursseja järjestetään reservin sotilasarvon mukaan
  vuorovuosin: 
 • Reservin miehistöä koulutetaan reservin aliupseereiksi
  vuosina 2020 ja 2022
 • Reservin aliupseereja koulutetaan reservin upseereiksi
  seuraavan kerran 2021 ja 2023
 • Hakemus tulee lähettää kurssia edeltävän vuoden syyskuun
  loppuun mennessä Puolustusvoimien aluetoimistolle. Puolustusvoimat tiedottaa
  tarkemmin hakuajoista sivuillaan: varusmies.fi/reservin-taydennyskurssit

Hakijan eduksi katsotaan: 

 • Johtajakoulutus ja muu erityisosaaminen
 • Kokemus rauhanturvatehtävistä
 • Aiempi osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan

Kursseille pääsyyn vaaditaan: 

 • Vähintään 2 300 metrin tulos 12 minuutin juoksutestistä
 • Suunniteltu tai voimassa oleva sijoitus reservin tehtävään,
  johon hakija on kouluttautumassa
 • Sitoutumista ja maanpuolustustahtoa

Lähde: Maavoimat