• Puolustusvoimat

MTS:n kyselyssä vahva tuki Suomen puolustuspolitiikalle, maanpuolustustahto yhä korkealla

Venäjän kehitys ja energian riittävyys koetaan tällä hetkellä suurimmiksi uhkakuviksi.

Maavoimat

Suomalaisten usko omaan puolustuskykyyn on edelleen korkealla.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa näkyvät vahvasti Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaisessa kyselyssä. Kyselyssä kartoitetaan suomalaisten näkökulmia maanpuolustukseen sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Kyselyn mukaan 68 prosenttia suomalaisista arvioi Naton vaikuttavan yksinomaan myönteisesti Suomen turvallisuuteen. Vertailun vuoksi viime vuoden syksynä vastaava luku oli vain 31 prosenttia. Lisäksi lähes yhdeksän kymmenestä suhtautuu myönteisesti siihen, että Suomi on hakenut Naton jäseneksi.

85 prosenttia vastaajista kokee Suomen puolustuspolitiikkaa hoidetun erittäin tai melko hyvin viime vuosina.  Edellä mainitun kysymyksen ehkä yllättävin anti löytyy sen puoluepoliittisesta alajaosta. Kyselyyn vastanneista vihreiden kannattajista kenenkään mielestä puolustuspolitiikkaa ei ole hoidettu melko tai erittäin huonosti.

Enten suomalaisia huoletta tällä hetkellä kehitys Venäjällä. Vastaajista 85 prosenttia on jonkin verran tai paljon huolissaan itäisen naapurimaan nykyisestä kehityssuunnasta. Toiseksi suurimmaksi huolenaiheeksi nousee energian saatavuus. Energian riittävyydestä on paljon huolissaan 36 prosenttia ja jonkin verran huolissaan 49 prosenttia vastaajista. Huolenaiheiden kärkipäähän nousivat näiden lisäksi myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, hintojen nousu eli inflaatio sekä maailman pakolaistilanne.

Yleisen asevelvollisuuden nykyisellään säilyttäisi 82 prosenttia vastaajista. 8 prosenttia haluaisi pienentää valikoivasti asevelvollisuutta ja 6 prosenttia siirtyä ammattiarmeijan käyttöön.

MTS:n kyselyn perinteisin kysymys on kysymys maanpuolustustahdosta, jota on kysytty samassa muodossa vuodesta 1970 lähtien. Kysymys on muotoiltu seuraavasti: Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?

Vastaajista 83 prosenttia vastasi kyllä, 9 prosenttia ei osannut vastata ja kieltävästi vastasi vain 8 prosenttia. Miehistä kysymykseen kyllä vastasi 87 prosenttia naisista 78 prosenttia.

Kyselyn kaikki vastaukset voi katsoa täältä.