• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Naisreserviläiset kouluttajatehtävissä

Naisten Valmiusliitossa pyritään siihen, että kaksi kertaa vuodessa järjestettävien Nasta-harjoitusten kouluttajista mahdollisimman suuri osa olisi naisia.

Jouko Liikanen

Kenttälääkintä-kurssilaiset harjoittelivat Hoikka 2016:ssa.

Naisten Valmiusliitto on järjestänyt valtakunnallisia
Nasta-valmiusharjoituksia yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa
jo vuodesta 1999. Hoikka 2016 -harjoitukseen osallistui syyskuussa 350 henkilöä, joista 30
oli kouluttajia. Hoikassa koulutettiin
naisia 11 erilaisella arjen turvallisuuden kurssilla. Aiheina oli muun muassa
johtamista, maastotaitoja, kyberturvallisuutta, vesiturvallisuutta ja
kenttälääkintää.

Kouluttajakokemusta
ja johtamistaitoja

Niin Naisten Valmiusliiton kuin MPK:n kursseilla on mahdollisuus
hankkia monipuolista kouluttaja- ja johtajakokemusta. Monilla vapaaehtoisen
maanpuolustuksen parissa toimiminen tukee siviiliammatissa tarvittavia taitoja.

Hoikka-Kirsi-Jokelainen-Vaaraniemi-JoukoLiikanen

Hoikan Kenttälääkintä-kurssin kouluttaja, reservin
ylikersantti Kirsi Jokelainen-Vääräniemi (pikkukuvassa) on yksi harjoituksen reserviläistaustaisista kouluttajista. Hän on
ammatiltaan sairaanhoitaja ja röntgenhoitaja. Kenttälääkintä-kurssilla
harjoiteltiin ensiaputaitoja käytännöntilanteiden kautta ja tutustuttiin
kenttälääkinnän erityispiirteisiin. Kurssille osallistui 32 naista, jotka
olivat taustoiltaan erilaisia aloittelijoista terveydenhuoltoalan
ammattilaisiin.

– Olen
aina ollut kiinnostunut vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, ja käyn nykyään
kouluttamassa noin kerran vuodessa. Kenttälääkintä-kurssin tavoitteena oli,
että osallistujat oppivat toimimaan poikkeuksellisissa tilanteissa, joihin
jokainen saattaa joskus joutua, Jokelainen-Vääräniemi kertoo.


Tutussa Kainuun
prikaatissa

Koulutuspaikka on Jokelainen-Vääräniemelle tuttu, sillä hän
kotiutui Kainuun prikaatista lääkintäaliupseerina vuonna 2005. Sen jälkeen hän on ollut mukana MPK:n Kainuun
koulutus- ja tukiyksikön toiminnassa jo sen perustamisesta lähtien – aluksi
kurssilaisena ja myöhemmin kouluttajana.

Toinen Hoikan kokenut kouluttaja, reservin kersantti Maria Sorvo, oli toista kertaa Nasta-harjoituksessa
Kyberturvallisuus-kurssin johtajana. Kurssilla tutustuttiin verkottuneen
yhteiskunnan uhkiin ja niihin varautumiseen yksilönä omassa arkielämässä. Sorvo
on myös suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen Kainuun prikaatissa
saapumiserässä 2/11.

– Kutsun Kainuun Prikaatia leikkisästi
kotivaruskunnakseni, tulihan siellä vuosi elämästä vietettyä. Olin hyvin
halukas lähtemään mukaan harjoitusorganisaation avuksi tuttuihin maisemiin,
Sorvo kertoo.

Myös Sorvo on muutenkin mukana MPK:n toiminnassa. Hän on
sitoutuneena Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikköön. Pirkanmaalla hän on ollut
muun muassa järjestämässä Intti tutuksi -kurssia nuorille naisille, joita
kiinnostaa vapaaehtoinen asepalvelus.

Hoikka-MariaSorvo2-JoukoLiikanen

Maria Sorvo koulutti Kyberturvallisuus-kurssin osallistujia. 

Naiskouluttajia
kaivataan

Naisten Valmiusliitossa pyritään siihen, että kaksi kertaa
vuodessa järjestettävien Nasta-harjoitusten kouluttajista mahdollisimman suuri
osa olisi naisia. Hoikka 2016 -harjoituksen 30 kouluttajasta 26 oli naisia ja
heistä seitsemän reserviläisiä. Harjoituksen palautekyselyn mukaan osallistujat
olivat kauttaaltaan tyytyväisiä koulutukseen ja kouluttajiin.

– Kouluttajista nousi esille vahva ammattitaito.
Meillä oli naiskouluttajissa paljon reserviläisiä ja joissakin palautteissa
tämä nostettiin esille. Kuitenkaan kouluttajataidot tai hyvä johtajuus eivät
kulkeneet käsi kädessä reserviläisyyden kanssa, vaan selvästi kaikilla
kursseilla oli hyviä kouluttajia, jotka kouluttivat persoonallisella tavalla
omista lähtökohdistaan.

– Hyvä keino kehittää kouluttajaosaamista on
osallistua MPK:n kouluttajakoulutukseen, kehottaa Hoikka 2016 -harjoituksen
johtaja Riitta Törn-Säkkinen.

Uusia motivoituneita ja koulutustaitoisia naisia kaivataan
mukaan toimintaan kaikissa maakunnissa. Kouluttajana toimiminen antaa paljon
hyvää kokemusta myös muuhun elämänpiiriin.

– Eritoten Nasta-harjoituksissa on ollut huikeaa nähdä, mitä saadaan
aikaan, kun mukana on sitoutunut ja motivoitunut ryhmä ihmisiä puhaltamassa
yhteen hiileen. Lisäksi pääsen kehittämään itseäni harjoituksissa, mikä
palvelee minua myös ammatillisesti, Sorvo summaa. 

Artikkeli on julkaistu myös Reserviläisen numerossa 7/2016.