• Kalusto

Neljälle maalle tietopyyntö Hornetin korvaajista

Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi ja Yhdysvallat valikoituivat tietopyynnön vastaanottajiksi. Maat voivat ehdottaa myös useammalla lentokonetyypillä monitoimihävittäjien suorituskykyä täydentävää ratkaisua.

Ilmavoimat

Hornetit lentävät Suomen taivaalla vielä monta vuotta. Niiden elinkaari päättyy noin vuonna 2030. Korvaajia etsitään hyvissä ajoin.

Puolustusvoimain logistiikkalaitos on lähettänyt neljän maan
hallitukselle Hornetin korvaajahankintaa koskevan tietopyynnön. Maat ovat
Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi sekä Yhdysvallat. Tietopyynnön vastauksia
odotetaan hävittäjätyypeistä, jotka ovat Boeing F-15 ja F/A-18, Dassault
Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-16 ja F-35 sekä Saab Gripen.

Tietopyyntö analysoidaan, minkä jälkeen lähetetään
tarjouspyyntö. Tarkoituksena on kerätä tietoja hävittäjistä, jotta hankintaa
voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti ja tehdä budjetointia sekä tarkentaa
hankittavalle monitoimihävittäjälle asetettavia vaatimuksia.

Tietopyynnössä kysytään budjetäärisiä avioita järjestelmien
hankinnan, käytön ja ylläpidon kustannuksista ja laskentamenetelmistä.
Järjestelmiin kuuluvat lentokoneiden lisäksi muun muassa aseet,
koulutusvälineet, johtamisjärjestelmät ja ylläpidon edellyttämät järjestelyt. Puolustusvoimien
mukaan maat voivat esittää myös ratkaisuja, joissa esimerkiksi useammat
lentokonetyypit tai miehittämättömät ilma-alukset täydentävät
monitoimihävittäjien suorituskykyä. Kun uusia koneita otetaan käyttöön, on
tavallista, että myyjämaan puolustusvoimat kouluttaa ohjaajia ja henkilökuntaa.
Järjestelmien kehittämistä johtaa yleensä valmistajamaan puolustushallinto. 

Vastaukset tietopyyntöön tulee toimittaa vuoden 2016
lopussa. Tarjouspyyntö lähetetään vuonna 2018. Hankintapäätös aiotaan tehdä
vuonna 2021. Tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen poistuvan Hornet -kaluston
suorituskyky monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla. Nykyisten Hornetien
elinkaari päättyy noin vuonna 2030.