• Puolustusvoimat

Nykymallisen asevelvollisuuden kannatus on laskenut MTS:n kyselyn mukaan

MTS:n kyselytutkimuksen perusteella suomalaisten maanpuolustustahtokin on laskenut hieman viime vuodesta.

Puolustusvoimat

MTS:n tuoreen kyselyn perusteella nykyisenkaltaisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus on laskenut vuoden takaisesta.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) julkaisi torstaina vuosittain tehtävän kyselytutkimuksensa tulokset. Tutkimuksen perusteella nykymallisen yleisen asevelvollisuuden kannatus on laskenut.

Kyselyssä esitettiin neljä eri vaihtoehtoa, joihin Suomen puolustusjärjestelmä voisi vastaajan mielestä perustua. Nyt 52 prosenttia vastaajista kannattaa nykyisenkaltaista asevelvollisuusjärjestelmää, jossa miehet ovat asevelvollisia ja naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Viime vuonna sitä kannatti 65 prosenttia.

Sekä miehiä että naisia koskevaa asevelvollisuutta kannattaa 23 prosenttia (15 % vuonna 2019). Miehiä ja naisia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta puolestaan kannattaa 14 prosenttia (12 %). Ammattiarmeijaa kannatta 8 prosenttia (6 %). Kantaansa ei osaa sanoa 3 prosenttia.

Yleiseen miehiä ja naisia koskevaan kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluksena, suhtautuu myönteisesti hieman yli puolet.

Maanpuolustustahto hieman laskenut 

Tutkimuksen perusteella suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut viime vuodesta hieman, mutta enemmän naisten kuin miesten osalta.

Yleistä maanpuolustustahtoa mittaavaan kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vastasi tuoreessa kyselyssä myönteisesti 65 prosenttia suomalaisista. Vuosi sitten vastaava luku oli 68 prosenttia.

Miehistä myönteisesti vastasi nyt 77 prosenttia (78 % vuosi sitten) ja naisista 52 prosenttia (58 %). Nuoremmat ikäluokat vastasivat kysymykseen vähemmän myönteisesti kuin vanhemmat.

Henkilökohtaista maanpuolustustahtoa mittaavaan kysymykseen ”Jos Suomeen hyökättäisiin, niin olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” vastasi nyt myönteisesti 80 % suomalaisista, kun vuosi sitten vastaava luku oli 85 %.

Kielteisesti kysymykseen vastasi tänä vuonna 11 prosenttia kaikista vastaajista, ja 9 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Miehistä myönteisesti vastasi 85 prosenttia (88 %) ja naisista 75 prosenttia (82 %).

Nato-kannastaan epävarmojen osuus kasvanut 

Kysymykseen siitä, pitäisikö Suomen liittyä Natoon, vastasi tänä vuonna kielteisesti 53 prosenttia (vuosi sitten 64 %). 21 prosentin vastaajista mielestä Suomen tulisi pyrkiä Natoon (20 %) ja kantaansa ei osaa sanoa 25 prosenttia (16 %).

Nato-jäsenyyden vastustus on siis laskenut viime vuodesta, mutta epävarmojen osuus on samalla kasvanut.

MTS:n kyselyyn haastateltiin 1 169 suomalaista 15–79-vuotiasta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Virhemarginaali on koko väestön osalta 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: 10.12.2020 Maanpuolustustahto koetaan eri tavoin – kirjauutuus käsittelee aihetta