• Puolustusvoimat

Pikakertausharjoitukset mahdollisiksi

Puolustusvaliokunta puolsi asevelvollisuuslain muuttamista, mutta teki esitykseen myös muutoksia.

Puolustusvoimat

Jatkossa kertausharjoituksiin voidaan käskeä ilman kolmen kuukauden varoaikaa, jos Suomen turvallisuusympäristön välttämätön tarve sitä edellyttää. Kuva Metso16-harjoituksesta.

Puolustusvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä muuttaa
asevelvollisuuslakia. Puolustusvaliokunta tekikin kuitenkin täsmennyksiä lakiin,
joka mahdollistaa kertausharjoituksiin käskemisen välittömästi ilman nykyistä
kolmen kuukauden varoaikaa.

Alun perin lakia olisi ollut mahdollista soveltaa, kun Suomen
turvallisuusympäristössä ilmenevä tarve sitä edellyttää. Valiokunnassa muotoilu
muuttui tarpeesta välttämättömäksi tarpeeksi.

Reserviläisliiton puheenjohtajan ja kansanedustajan Mikko Savolan mukaan viilaus on
tarpeellinen ja sen avulla pidetään huoli, että reserviläisiä voidaan käskeä
välittömästi kertausharjoituksiin, kun tilanne on oikeasti todella akuutti.
Käskyttämisen mahdollistaminen vain välttämättömän tarpeen aikoina myös estää
”turhan” pikakäskyttämisen, joka voisi haitata turhaan yksilöiden arjen
järjestelyitä.

– Haluttiin tarkentaa työelämässä olevien ja perheellisten
asemaa, että ei tule kohtuuttomia tilanteita sijoituksen takia. Pitää muistaa,
että koko asevelvollisuuslain muutos viittaa siihen, että tätä käytettäessä on
todellinen tilanne päällä tai uhkaamassa, puolustusvaliokuntaan itsekin kuuluva
Savola taustoittaa.

 

Päätösprosessi uusiksi

Myös välittömästi kertausharjoituksiin käskemisen
päätösprosessi meni uusiksi.

– Päätöksentekomekanismia selkeytettiin alkuperäisestä. Asia
ei mene pelkästään Puolustusvoimain komentajan kautta, vaan mukana on nyt myös
poliittinen harkinta. Lopullisen päätöksen asiasta tekee presidentti komentajan
esityksestä. Puolustusministerin on oltava läsnä päätöksenteossa ja myös
pääministeri voi olla paikalla ja lausua mielipiteensä asiasta, Savola toteaa.

Kaikkiaan Savola pitää heinäkuussa voimaan tulevaa
lakiuudistusta onnistuneena.

– Erinomainen esitys, joka tuo paremmin Suomen vahvuuden
esiin. Tämän lain avulla pystymme varautumaan myös muihin kuin niin sanottuihin
perinteisiin sotilaallisiin uhkiin.

Savolan mukaan reserviläiskentän mielipiteet tulivat
lakiuudistuksessa hyvin huomioiduiksi.

– Siinä otettiin huomioon asioita, joita nostettiin
esille. Meitä kuultiin asiantuntijoina ja voin sanoa Reserviläisliiton seisovan
uuden lain takana.