• Puolustusvoimat

Pioneerit harjoittelevat käytöstä poistuvalla valtatiellä suluttamista ja raivaamista – ”Harvinainen mahdollisuus”

Harjoituksessa testataan ja mitataan pioneerijoukkueen suluttamis- ja raivaamiskykyä mahdollisimman todenmukaisessa tilanteessa.

Puolustusvoimat

Pioneeri työssään. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Kainuun prikaatista, Karjalan prikaatista ja Maasotakoulusta.

Maavoimat hyödyntää Varkaudessa käytöstä poistettua
tieosuutta suluttamisen ja raivaamisen harjoitteluun. 2.–6. syyskuuta
järjestettävässä harjoituksessa käytetään valtatiellä 23 Sarkamäellä tien
parannuksen yhteydessä käytöstä poistettua tieosuutta.

Harjoituksessa testataan ja mitataan pioneerijoukkueen
suluttamis- ja raivaamiskykyä mahdollisimman todenmukaisessa tilanteessa.
Samalla mitataan aluerakentajan resurssien nopeaa käyttöön saamista
suluttamisen valmistelutehtävissä. Harjoituksesta saatavaa tietoa hyödynnetään
pioneeriaselajin valmiuden ja suorituskykyjen kehittämisessä.

– Kyseessä on harvinainen mahdollisuus harjoitella
suluttamista ja raivaamista käytöstä poistuvalla valtatiellä. Kaluston
suorituskyvyn testaaminen kestopäällystetyllä tiellä suuremmassa mittakaavassa
on poikkeuksellista. Tämän kokeiluharjoituksen tavoitteena on antaa meille
todenmukainen kuva siitä, miten suorituskykyvaatimuksemme vastaavat todellista
kykyämme, pioneeritarkastaja eversti Matti Lampinen sanoo
Maavoimien tiedotteessa.

Harjoituksen johtaa majuri Olli-Pekka Paju Maavoimien
esikunnasta. Harjoitukseen osallistuu joukkoja suluttamisen osaamiskeskuksesta
Kainuun prikaatista, liikkeenedistämisen osaamiskeskuksesta Karjalan
prikaatista ja Maasotakoulusta yhteensä noin 80 varusmiestä ja henkilökuntaan
kuuluvaa. 

Mukana on myös yhteistyökumppaneita eri organisaatioista.
Lisäksi harjoitukseen tutustuu pioneerialan henkilöitä eri maista.

Harjoituksen kalustoa siirretään harjoitusalueelle ja
takaisin aikavälillä 2.–5. syyskuuta, jolloin voi aiheutua ajoittaista ruuhkaa
valtatie 5:llä välillä Mikkeli-Kajaani ja tiellä 15 välillä Tuohikotti-Mikkeli.