• Puolustusvoimat

Puolustusvoimien uusi yleinen palvelusohjesääntö mahdollistaa palvelusjouston

Palvelusjouston pysyvästä käyttöön ottamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Palvelusjoustossa varusmiehen palvelusta kevennetään ilman terveysasemakäyntiä, kouluttajan luvalla.

Tuomas Kaarkoski

Palvelusjouston avulla varusmies voi jättää esimerkiksi liikuntakoulutuksen väliin kouluttajan luvalla, käymättä terveysasemalla.

Puolustusvoimien uusi yleinen palvelusohjesääntö (YLPALVO) on julkaistu. Yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit sotilashenkilöstölle
luova ohjekirja päivitetään aina tarpeen vaatiessa, ja uusi tulee voimaan
vuoden 2017 alusta. Edellinen on vuodelta 2009.

Pääpiirteittäin tuore YLPALVO muistuttaa hyvin paljon vanhaa,
mutta pieniä lisäyksiä ja muutoksia on tehty. Yksi näistä liittyy
Puolustusvoimien terveydenhuoltoon, jota uudistetaan. Aiemminkin yksittäisen varusmiehen
palvelusta on voitu keventää ilman terveysasemakäyntiä esimerkiksi leirillä,
jos hänellä on ollut pieniä vaivoja. Viime aikoina on kokeiltu myös tietyillä kasarmeilla palvelusjoustoa, joka on mahdollistanut esimerkiksi liikuntakoulutuksen väliin jättämisen ilman terveyskeskuskäyntiä mutta kouluttajan luvalla. Tämä näkyy uudessa YLPALVO:ssakin. Uusi kohta on kursivoitu.

”Tarvittaessa palveluksen keventämisen tavasta
voidaan keskustella perusyksikön päällikön kanssa. Perusyksikön päällikkö
tai joukon kouluttaja voi keventää asevelvollisen palvelusta tarvittaessa
tilapäisesti ilman, että henkilölle on määrätty varsinaisia
palveluskelpoisuuden rajoituksia.

YLPALVO:n päivitystyön päätoimittaja everstiluutnantti Pekka Halonen vahvistaa edellä mainitun
lisäyksen mahdollistavan palvelusjouston, vaikka termiä ei ole käytetty.
Palvelusjouston käyttöön ottamisesta koko Puolustusvoimissa ei ole vielä tehty
päätöstä. Kaikissa joukko-osastoissa sitä ei ole edes kokeiltu. Sotilaslääketieteen keskus on suositellut sitä ja RUK on saanut
asiasta hyviä kokemuksia. Palvelusjousto on vähentänyt RUK:n terveysasemakäyntejä merkittävästi. Mikäli palvelusjoustosta päätetään tehdä
pysyvä käytäntö ja ottaa se käyttöön kaikissa joukko-osastoissa, päättää
asiasta pääesikunta.

– Asia ratkaistaan Puolustusvoimissa virallisesti myöhemmin,
jolloin siitä tulee ohjeet tai tarvittavat tarkennukset, Halonen sanoo.

YLPALVO:n muita olennaisia uudistuksia on esitelty Ruotuväki-lehdessä. Varusmiesten ja -naisten arjessa uuden YLPALVO:n ohjeet näkyvät muun muassa siten, että vanhasta mallista poiketen vuoteet sijataan vasta aamiaisen jälkeen. Tällöin vuodevaatteet tuulettuvat paremmin kuin jos vuodevaatteet sijattaisiin pian heräämisen jälkeen.