• Puolustusvoimat

Rajavartiolaitoksen reserviläiset halutaan jatkossa nopeammin palvelukseen nykyisen rajatilanteen takia

Asevelvollisuuslakia halutaan muuttaa rajaturvallisuuden takaamiseksi.

Rajavartiolaitos

Suomen itäraja on ollut jo kuukausia suljettuna.

Hallitus esittää asevelvollisuuslakiin muutoksia, jotka puolustusministeriön tiedotteen mukaan tähtäävät rajaturvallisuuden varmentamiseen. Suomen ja Venäjän välinen raja on ollut jo kuukausia suljettuna. Raja on suljettuna niin sanotun välineellistetyn maahanmuuton takia, koska Venäjän viranomaiset päästivät viime vuoden lopulla rajalle turvapaikanhakijoita ilman tarvittavia matkustusasiakirjoja.
Puolustusministeriö lähettää luonnoksen lausuntokierrokselle asiasta. Konkreettisesti muutos koskisi rajajoukkoihin sijoitettuja reserviläisiä, jotka voisi lakiuudistuksen myötä käskeä kertausharjoituksiin nykyistä kolmea kuukautta nopeammin. Uutta lakia on kaavailtu tilanteisiin, jossa rajaturvallisuus on vakavasti vaarantunut. Ministeriön mukaan tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi juuri välineellistetyn maahantulon aiheuttama häiriö rajaturvallisuudessa tai suuronnettomuudesta tai pandemiasta johtuva valtakunnan rajan tehostettua valvontaa edellyttävä tilanne.
– Rajojemme turvallisuus on varmistettava kaikissa tilanteissa. Muuttuneen turvallisuustilanteen myötä tarvitsemme nykyisten menetelmien rinnalle lisää keinoja rajaturvallisuuden ylläpitämisen turvaamiseen. Ehdotettujen muutosten myötä rajajoukkoihin sijoitettuja reserviläisiä saataisiin liikkeelle mahdollisimman joustavasti rajaturvallisuustilanteen niin vaatiessa, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Ministeriön mukaan rajajoukkojen reserviin kuuluvia asevelvollisia voitaisiin käyttää rajavartiomiehen välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa esimerkiksi rajojen valvonnassa aistivalvonta- ja partiointitehtävissä, vartiointi-, opastus- ja liikenteenohjaustehtävissä sekä erilaisissa tukitehtävissä, kuten kuljetustehtävissä tai johtamisjärjestelmäverkkojen ylläpidossa.
Tällä hetkellä reserviin kuuluvia on mahdollista määrätä nopeutetulla menettelyllä ainoastaan sellaiseen kertausharjoitukseen, jonka tarkoitus on sotilaallisen valmiuden kohottaminen.