• Puolustusvoimat

Reserviläisiä ja viranomaisia yhteisiin paikallispuolustusharjoituksiin

Syyskuun alussa järjestetään kolme paikallispuolustusharjoitusta eri puolilla Suomea. Suurimpaan niistä, Maasotakoulun johtamaan Itä 2:een osallistuu noin 500-600 reserviläistä.

MPK / Keski-Pohjanmaan KOTU

Paikallisjoukkoihin kuuluvia reserviläisiä koulutetaan muun muassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla. Nämä vapaaehtoiset harjoittelivat elokuussa Kokkolan Lohtajalla Rannikkomyrsky 16 -harjoituksessa.

Noin 500-600 reserviläistä osallistuu Kaakkois-Suomessa
syyskuun alun Paikallispuolustusharjoitus Itä 2:een. Yhteensä noin 1 100
henkilön harjoitus on samalla monien sotilaspoliisien loppusota,
paikallishuoltokomppanian kertausharjoitus sekä vapaaehtoisten
paikallisjoukkojen harjoitus. Ideana on harjoitella yhteistoimintaa
viranomaisten kuten poliisin sekä Puolustusvoimien
ja paikallisen maakuntakomppanian kesken.

– Tällaisessa harjoituksessa ajatuksena on, että
tilanne kehittyy nopeasti. On esimerkiksi operaatio, jota poliisi johtaa ja
poliisille annetaan virka-apua. Tällaisissa tilanteissahan paikallisjoukot ovat
ensimmäisinä töissä, harjoituksen johtaja, eversti Petteri Rokka kertoo.

Itä 2:n johtaa Maasotakoulu. Reserviläiset koostuvat
kertaajien lisäksi Pohjois-Kymen ja Etelä-Karjalan maakuntakomppanioiden
vapaaehtoisista. Ohjelmaan kuuluu myös taisteluammuntoja, mitä Rokka pitää
reserviläisten sekä pian kotiutuvien sotilaspoliisien kannalta tärkeänä osana
harjoitusta.

Mikäli tällaisiin harjoituksiin vapaaehtoisena
reserviläisenä osallistuminen kiinnostaa, kehottaa Rokka ottamaan yhteyttä
omaan aluetoimistoon.

– Aina tarvitaan uusia innokkaita ja oikein
koulutettuja mukaan maakuntajoukkoihin. Tiukkaa sitoutumista tietysti vaaditaan,
kun lähtee mukaan.

Paikallisjoukkoihin sijoitetaan oman alueensa hyvin tuntevia
reserviläisiä. Heitä koulutetaan kertausharjoitusten lisäksi vapaaehtoisissa
harjoituksissa sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla.
Paikallisjoukkoihin kuuluvien maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä
voidaan käyttää rauhan aikana viranomaisille annettavaan virka-apuun.

Myös etelässä ja pohjoisessa samantapaiset harjoitukset 5.–9. syyskuuta

Itä 2 -harjoituksen lisäksi samaan aikaan, 5.–9. syyskuuta järjestetään
kaksi muuta paikallispuolustusharjoitusta. Kaartin jääkärirykmentti johtaa Kehä
16 -harjoituksen pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa ja Raaseporissa.
Jääkäriprikaati on saanut johdettavakseen Pohjoinen 2 -harjoituksen Rovajärven
alueella Lapissa. Myös näissä harjoitellaan yhteistoimintaa viranomaisten kuten
Rajavartiolaitoksen ja Lapin rajavartioston kanssa. Kaikkien kolmen
harjoituksen osallistujamäärä on yhteensä noin 2 500 henkilöä, joista 1 050 on
reserviläisiä ja 1 250 varusmiehiä.

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään pari kertaa
vuodessa. Rokan mukaan toisessa voidaan esimerkiksi testata pelastuslaitosta
esikuntatasolla ja toisessa sen kaluston toimivuutta. Itä 2 -harjoituksessa ei
hänen mukaansa mitään erityistä Puolustusvoimien kalustoa nähdä.

– Joukot liikkuvat maastoautoilla ja kuorma-autoja
käytetään.

Paikallispuolustusharjoituksia voi seurata sosiaalisessa
mediassa aihetunnisteella #PAPU216.