• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisjärjestöt kannustavat omaehtoiseen liikkumiseen ja kunnon ylläpitoon

Liitot kannustavat paikallisyhdistyksiä järjestämään liikuntatoimintaa rajoitusten puitteissa.

Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisurheiluliitto kannustavat suomalaisia omaehtoiseen liikkumiseen ja oman fyysisen kunnon ylläpitoon myös tiukkojen koronarajoitusten aikana. Liitot kuitenkin mustuttavat, että liikkumaan lähtiessä on tärkeä noudattaa paikallisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia.

– Mikäli maakunnan koronatilanne sallii, niin kannustamme paikallisyhdistyksiämme järjestämään pienimuotoista liikuntatoimintaa ulkona viranomaisten ohjeita noudattaen. Tällaista voi olla esimerkiksi ammunta-, lenkkeily- tai hiihtotoiminta. Mikäli tällaista toimintaa järjestetään, on tärkeä pitää huolta käsihygieniasta, noudattaa turvavälejä ja käyttää tarpeen vaatiessa kasvomaskia, liitot toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Valtion liikuntaneuvosto laati syksyllä 2020 katsauksen koronapandemian vaikutuksista suomalaisten liikkumiseen. Koronapandemian ensimmäisen aallon aikana työmatkaliikunta väheni kaikilla ikäryhmillä merkittävästi. Kaikilla työikäisillä vapaa-ajan liikunta väheni viime vuoden huhtikuussa 40 prosentilla vastaajista, 30 prosentilla se lisääntyi ja 30 prosentilla se pysyi ennallaan. Suomalaisten liikkuminen ja liikkumattomuus siis polarisoitui pandemian ensimmäisen vaiheen aikana.

– Koronatilanteen pitkittyessä onkin tärkeää pitää huolta omasta fyysisestä kunnostaan säännöllisesti liikkumalla. Kenttäkelpoisuuden ylläpito on jokaisen reserviläisen vastuulla. Hyvä tapa tähän on osallistua erilaisiin etäliikuntatapahtumiin, kuten esimerkiksi reserviläisten tänä vuonna järjestämille etämarsseille. Oman fyysisen kunnon ylläpito auttaa myös työssä jaksamista. Reserviläisjärjestöt kannustavat jäseniään aktiiviseen ja monipuoliseen liikkumiseen myös haastavissa olosuhteissa. Vaikka yhteiskunta pysähtyy, niin reserviläiset eivät pysähdy.