• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisliitto haluaa lisää paikallispataljoonia

Mikko Savolan mukaan nykyinen paikallispataljoonien määrä ei ole riittävä muuttuneen sodankuvan takia.

Tuomas Kaarkoski

Reserviläisliitto vaatii Puolustusvoimien sodan ajan
vahvuuden kasvattamista lisäämällä paikallispataljoonien lukumäärää.

– Paikallisjoukkojen vahvistamista puoltavat vahvasti Krimin
tapahtumat. Alueelle ilmaantui vieraita joukkoja eikä kukaan tehnyt
vastarintaa. Alueen varuskunnat motitettiin ja niissä palvelleet sotilaat
siirrettiin myöhemmin linja-autokuljetuksilla pois niemimaalta. Venäjä valtasi
Krimin käytännössä laukaustakaan ampumatta, liiton puheenjohtaja Mikko Savola muistutti Ukrainan
tapahtumista puhuessaan Järvenpään Reserviläisten 60-vuotisjuhlassa.

Puolustusvoimien sodan ajan organisaatioon kuuluu nyt yli
kymmenen, eri puolilla maata toimivaa paikallispataljoonaa, jotka on pääosin
koottu toiminta-alueensa hyvin tuntevista reserviläisistä.

– Kysymys kuitenkin kuuluu, että onko näitä yksiköitä
tarpeeksi? Onko niitä niin paljon ja niin kattavasti eri puolilla maata, että
ne kykenevät torjumaan kaikki hybridisodankäynnin mahdolliset tilanteet eri
puolilla maata? En usko, että tähän on kenelläkään varmaa vastausta.

 

Kaksinkertainen taso?

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus laskettiin vuoden 2012
puolustusselonteon myötä 230 000 henkilöön, joista yli 95 prosenttia on
reserviläisiä. Savolan mukaan vuoden 2014 jälkeiset tapahtumat ja sotilaallisen
tilanteen kiristyminen myös Suomen lähialueilla edellyttävät vahvuuden
nostamista.

– Nopein, tehokkain ja edullisin tapa kehittää
puolustusjärjestelmäämme viimeaikaisten tapahtumien ja sodankuvassa tapahtuneen
muutoksen vaatimalla tavalla olisikin lisätä Puolustusvoimien
paikallispataljoonien määrää. Näihin voitaisiin sijoittaa halukkaita, kykeneviä
sekä maanpuolustustahtoisia reserviläisiä, joita löytyy runsaasti
Reserviläisliiton ja muiden maanpuolustusjärjestöjen riveistä.

Savola myösi puheessaan paikallisjoukkojen kasvattamisen tai
jopa tuplaamisen tarkoittavan myös suoraan sodan ajan vahvuuden nostamista
nykyisestä. Vuoden lopussa väistyvä puheenjohtaja näki asian antavan Suomesta
vahvan signaalin muualle.

– Käytännössä tämä tarkoittaisi Puolustusvoimien sodan ajan
joukkojen kasvattamista. Arvioidemme mukaan noin 270 000 henkilöön.
Tämänkaltainen toimenpide olisi myös puolustuksemme uskottavuutta lisäävä
signaali, joka varmasti noteerattaisiin maamme rajojen ulkopuolella. Se
osoittaisi kaikkiin ilmansuuntiin sen, että me aiomme pitää itsenäisyydestämme
kiinni ja tarvittaessa taistella sen puolesta kaikissa olosuhteissa. Se
kertoisi, että täällä ammuttaisiin aina takaisin.