• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Reserviläisten kuntotestitietoja aletaan tallentaa Tikki-järjestelmään – Vain puolet on sijoituksensa vaatimassa kestävyyskunnossa

MPK ja RESUL käynnistivät yhteishankkeen reserviläisten fyysisen kunnon parantamiseksi. Useimmilla reserviläisillä on hyvät psyykkiset voimavarat, mutta joka kolmas on ylipainoinen.

Lisää liikettä -hankkeeseen liittyvien kuntotestien toteutuksesta vastaavat MPK:n koulutetut testaajat. Arkistokuva.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja
Reserviläisurheiluliitto (RESUL) ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen
reserviläisten fyysisen kunnon parantamiseksi. Hankkeessa koulutetaan testaajia
ympäri Suomea ja kehitetään Tikki-tietojärjestelmä kuntotestitiedon
tallentamiseksi.

Tarkoituksena on, että mahdollisimman
moni reserviläinen saadaan testausjärjestelmän piiriin. Samalla reserviläisten tehtäväkohtaisesta
fyysisestä toimintakyvystä taltioidaan
luotettavaa kuntotestitietoa yhteiseen tietojärjestelmään. Tulokset kirjataan
RESUL:n rakentamaan Tikki-tietojärjestelmään, josta tiedot voidaan nähdä
reaaliaikaisesti ja tarvittaessa siirtää Puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Tikki rakennetaan osana Lisää liikettä
-hanketta vuoden 2018 loppuun mennessä. Tietojärjestelmä tuottaa myös kyselyyn
perustuvaa tietoa reserviläisten terveydestä. Tietoja voidaan hyödyntää eri
tutkimushankkeissa.

Kuntotestien toteutuksesta vastaavat
MPK:n koulutetut testaajat. Lisäksi MPK vastaa reserviläisten tehtäväkohtaisen
fyysisen toimintakyvyn ja kunnon kehittämisestä järjestämällä fyysisen
koulutuksen harjoituksia ja liikuntatapahtumia.

Tällä hetkellä vain noin puolet
Puolustusvoimien reserviläisistä saavuttaa kestävyyskuntonsa osalta
sijoituksensa mukaisen tavoitetason.

– On tärkeää, että
reserviläisiä kannustetaan ylläpitämään fyysistä kuntoaan,
liikunta-aktiivisuuttaan sekä terveyttään. Reserviläisten toimintakyvyn
säännöllinen seuranta on merkittävää niin Suomen puolustuskyvyn kuin
kansaterveyden edistämisen kannalta, korostaa Puolustusvoimien johtava
liikuntapäällikkö everstiluutnantti Harri
Koski
.

 

Järjestelmällisyys puuttunut testauksesta

Reserviläisten tehtäväkohtaista fyysistä
toimintakykyä eli kuntoa testaan nykyisin satunnaisesti Puolustusvoimien
kertausharjoituksissa ja MPK:n kuntotesteissä. Toiminta ei kuitenkaan ole
järjestelmällistä, ja siksi asiaa on lähdetty kehittämään.

Reserviläiset voivat käyttää
harjoitusohjelmapalveluna Puolustusvoimien MarsMars.fi -sosiaalisen median
liikuntapalvelua. Tavoitteena on lisätä reserviläisten vapaa-ajan
liikunta-aktiivisuutta sekä parantaa heidän fyysistä kuntoaan. Hanke
toteutetaan yhteistyössä Puolustusvoimien, MPK:n ja RESUL:n kanssa.

 

Joka kolmas reserviläinen ylipainoinen, mutta
valtaosalla hyvä psyyke

Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimus toi huolestuttavasti esille, että
vajaa puolet reserviläisistä saavutti kestävyyskuntonsa osalta sijoituksensa
mukaisen tavoitetason. Hieman yli puolella lihaskunto oli hyvä. Joka kymmenes
reserviläinen oli fyysisesti heikossa kunnossa ja joka kolmas oli ylipainoinen.
Valtaosa reserviläisistä omasi hyvät psyykkiset voimavarat.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että
sodankäynnin fyysiset vaatimukset eivät ole keventyneet vaan päinvastoin jopa
kasvaneet. Operaatiot ovat siirtyneet metsistä asutuskeskuksiin sisältäen
runsaasti fyysisesti vaativia spurtteja, ponnistuksia ja kiipeämistä
lisäkuorman kanssa. Teknologian lisääntyminen operaatioissa on yleisestä
käsityksestä poiketen lisännyt kannettavan taakan määrää. Hyvä fyysinen ja
henkinen kunto ovat siten sotilaan suorituskyvyn kivijalka.