• Puolustusvoimat

Reserviläisten tarve kriisinhallinnassa kasvaa

Libanoniin lähetettävä 160 sotilaan joukko palvelee neljän kuukauden rotaatiossa. Suomi laajentaa osallistumistaan UNIFIL-operaatioon huhtikuusta alkaen.

Puolustusvoimat

Suomalainen kriisinhallintajoukko Libanonissa eli SKJL ampumaradalla.

Reserviläisten tarve kriisinhallinnassa kasvaa lähiaikoina.
Syynä on neljän kuukauden rotaatio, jossa Libanoniin lähetettävä uusi
rauhanturvaajajoukko poikkeuksellisesti palvelee. YK-johtoiseen
UNIFIL-operaatioon Libanoniin pian lähetettävä noin 160 sotilaan pääjoukko on
parhaillaan koulutettavana Säkylässä. 

Suomi lisää osallistumistaan UNIFIL-operaatioon vastauksena
Ranskan marraskuussa 2015 esittämään avunantopyyntöön. Suomi laajentaa
osallistumistaan operaatioon noin 160 sotilaalla 1.4.2017–31.8.2018 välisenä aikana.
Täten suomalaisten kokonaisvahvuus Libanonissa nousee noin 340
rauhanturvaajaan. Suomalaiset vapauttavat ranskalaisia joukkoja operaation
reservipataljoonasta korvaamalla kokonaisen ranskalaisen komppanian.

 

Lue myös:

5.12.2016 60 vuotta rauhanturvaamista, 49 menehtynyttä