• Puolustusvoimat

RUK:n johtaja: Ihmisen kohtaaminen yksilönä on avainasemassa hyvässä johtamisessa

”RUK:n rooli on yhä merkittävä. Se tuottaa suorituskykyä, asennetta ja oikeanlaista henkeä yhteiskuntaan”, everstiluutnantti Vesa Helminen sanoo.

Puolustusvoimat

"Hyvä johtaja on sellainen, jolla on selkeät tavoitteet ja hän pääsee niihin johtamalla ihmisiä nimenomaan yksilöinä", RUK:n johtaja, everstiluutnantti Vesa Helminen sanoo.

Tämä vuosi on ollut Haminassa hieman kaksijakoista aikaa. Reserviupseerikoulu juhlii tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan. RUK:n kunniaksi kesäkuulle suunnitellut suuret juhlallisuudet jouduttiin kuitenkin siirtämään koronaviruksen takia vuodella eteenpäin.

RUK:n johtajana vuoden alussa aloittanut everstiluutnantti Vesa Helminen on asiasta harmissaan, mutta pettymykseksi hän ei suostu juhlallisuuksien siirtämistä sanomaan.

– Enemmänkin sanoisin sitä ymmärrykseksi, että tajusimme tehdä päätökset oikeaan aikaan. Näitä 100-vuotisjuhlia pääsee kokemaan todennäköisesti vain kerran. Tilaisuuden turvallinen toteuttaminen edellytti ratkaisua siitä, että vuonna 2021 kyetään juhlimaan juhlan ansaitsemalla arvokkuudella, Helminen toteaa.

RUK:ta pidetään yleisesti maan suurimpana johtajakouluna, joka antaa intissä johtamisen lisäksi nuorille myös hyviä eväitä tulevaa työelämää silmällä pitäen. Helmisen mukaan RUK:n vaikutus peilautuu vahvasti myös ympäröivään yhteiskuntaan.

– Me olemme iso johtajakoulu, joka kaksi kertaa vuodessa kehittää osaamista, joka joukko-osastojen kautta päätyy lopulta reserviin ja yhteiskuntaan. RUK:n rooli on yhä merkittävä. Se tuottaa suorituskykyä, asennetta ja oikeanlaista henkeä yhteiskuntaan.

 

Yhteiskunnan ja johdettavien muuttuessa myös johtamismallien täytyy kehittyä. Helmisen mukaan johtajuuden trendejä seurataan tarkasti myös Reserviupseerikoulussa. Tuoreimpana uudistuksena Koulutus2020-hanke lyö vahvasti leimaa myös upseerioppilaiden arkeen.

– Itse olen aina korostanut ihmisten kautta johtamista. Täytyy tuntea ihmiset, oma ja johdettavien toimintakyky sekä ymmärtää, miten joukkoa johdetaan toimintakykyä ylläpitävällä ja kehittävällä tavalla. Johtamisen haastaa se, että taistelijan mielen ja kehon tulee olla kunnossa.

Vieläkö Reserviupseerikoulun käyminen avaa ovia paremmin myös 2020-luvun työelämässä? Mitään aukotonta tutkimusta aiheesta ei ole, ja Helminenkin muistuttaa viime kädessä työhön vaadittavan osaamisen olevan avainasemassa. Silti koulun johtaja näkee RUK:n käymisen myös ehdottoman hyvänä lisänä töitä haettaessa.

– Uskon, että sillä on yhä merkityksensä. Jokainen työpaikka on erilainen ja painottaa eri asioita. Jos on muuten tasavahvat hakijat, uskoisin RUK:n käymisen olevan etu. Varsinkin, jos työantaja on itse saanut varusmiespalveluksessa johtajakoulutuksen.

 

Nykyään yhä harvempi suomalainen suorittaa varusmiespalveluksen. RUK:ssa ei Helmisen mukaan jouduta painimaan samojen ongelmien kanssa kuin ehkä muissa varuskunnissa. RUK on yhä haluttu paikka, johon päässeillä on motivaatio kohdillaan.

– Perinteisestihän varusmiespalvelus antaa hyvän kuvan yhteiskunnasta. On menestyviä, keskikastia ja niitä, jolla on haasteita. Tänne meille valikoituu oppimiskyvyltään saapumiserän kärkipäässä olevia. Meillä hyvin pieni osa reserviupseerikurssin varusmiehistä keskeyttää, joten tämän suhteen meillä ei ole ongelmaa, Helminen selventää.

Toukokuussa aloittaneelle kurssille 256 korona toi tullessaan myös poikkeusjärjestelyitä.

– Valmistelun kantilta tämä on ollut mielenkiintoista aikaa. Korona ja yhteiskunnan säädökset ovat asettaneet raameja, joiden puitteissa tavoitteisiin pitää päästä. Se on tuonut kysymyksiä, ja kaikkea ei varmasti ole nähtykään ennen kuin kurssi on fyysisesti täällä. Kyllä me ne meille asetetut tavoitteet saadaan tästäkin kurssista ulosmitattua.

Toisena uutena asiana Haminassa on naisten ja miesten yhteismajoitus kurssilla.

– En usko, että siinä mitään ongelmia tulee. Minun tuntumani on, että siitä tulee vähintäänkin neutraali ja todennäköisesti positiivinenkin palaute.

 

Helminen johtaa koulua, jossa kasvatetaan uusia johtajia. Millainen sitten on hänen mielestään hyvä johtaja?

– Hyvä johtaja on sellainen, jolla on selkeät tavoitteet ja hän pääsee niihin johtamalla ihmisiä nimenomaan yksilöinä. Hän antaa palautetta positiivisesti ja kehittävästi, huomioi ihmiset yksilöinä ja tarvittaessa myös joustaa ja ymmärtää. Jokainen ihminen on hänelle yksilö. Tilannelukutaito on merkittävä asia ihmisen johtamisessa.

Entä minkälaisilla askelmerkeillä perinteinen Reserviupseerikoulu aloittaa taivalluksensa kohti seuraavia merkkipäiviä?

– RUK jatkaa tehtäväänsä, meiltä tulee jatkossakin merkittävää suorituskykyä yhteiskuntaan. Pyrimme pysymään kehityksen kärjessä historiaa unohtamatta. RUK kouluttaa ja kasvattaa edelleen sekä tunnistaa institutionaalisen asemansa.

Kuka?

Everstiluutnantti Vesa Helminen

Aloitti RUK:n johtajana vuoden alussa

50-vuotias, asuu Kaarinassa

Naimisissa, kaksi aikuista lasta

Harrastukset: liikunta, kalastus ja kilpapöytätennis