• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Ruotsi luontevin yhteistyökumppani

Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savolan mukaan Suomella ja Ruotsilla ei puolustusyhteistyössä kuin voitettavaa.

Ruotsin Puolustusvoimat

Suomi ja Ruotsi tekevät yhteistyötä parhaillaan Norjassa menossa olevassa Cold Response 2016 -harjoituksessa.

Ruotsi on Suomelle luonnollisin
yhteistyökumppani puolustusasioissa. Tätä mieltä on Reserviläisliiton
puheenjohtaja ja kansanedustaja Mikko
Savola
(kesk.), joka puhui aiheesta lauantaina Kuopion Reserviläiset ry:n
80-vuotisjuhlassa. Savolan mukaan viime viikkojen keskustelu Puolustusvoimien
kansainvälisestä toiminnasta, johon myös osallistuu Yhdysvaltojen
sotilasyksiköitä Suomen maaperällä, on painanut Ruotsin kanssa tehtävän yhteistyön taka-alalle.

­– Ruotsi on meille
liittoutumattomana naapurimaana luonnollisin yhteistyökumppani. Tällä
yhteistyöllä on myös suomalaisten vahva mandaatti, sillä tuoreen
gallup-tutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta suomalaisista toteuttaisi
jonkinasteista yhteistyötä Ruotsin kanssa. Reserviläisliiton tilaamassa
tutkimuksessa vain vajaa kolmannes vastaajista vaati täysin oman ja itsenäisen
puolustuksen ylläpitoa myös jatkossa, Savola taustoitti.

Savola on pahoillaan, että
nykyinen keskustelu on jakanut vahvasti suomalaisten mielipiteitä kahteen
leiriin.

– Tämä ei ole hyvä asia, sillä
puolustuksemme perusratkaisuista on Suomessa aina vallinnut pitkälle menevä
yksimielisyys.

Savola on kansanedustaja ja myös
puolustusvaliokunnan jäsen. Hän myötää, että tiedottaminen kansainvälisistä
harjoituksista ei ole mennyt riittävän hyvin.

– Tätä keskustelua on käyty myös
Arkadianmäellä sekä harjoittelun tarkoituksenmukaisuuden että varsinkin siihen
liittyneen päätöksenteko- ja tiedoksiantoprosessin osalta. Parannettavaa
erityisesti jälkimmäisestä asiasta löytyy. Niin on nyt myös luvattu tehdä, mikä
on hyvä asia.

 

Ruotsin kanssa

vain voitettavaa

Suomen ja Ruotsin välistä
yhteistyötä Savola pitää luontevana. Hänen mielestään kahdella Pohjoismaalla ei
ole asiassa kuin voitettavaa.

– Pelkästään yhdistämällä
kalustohankintoja säästäisimme pitkän pennin kun voisimme yhdessä hankkia
suurempia määriä, jolloin yksikköhinnat olisivat alhaisempia. Vielä enemmän
säästäisimme yhdistämällä kalustoon liittyvää ylläpitoa ja koulutusta, jonka
molemmat maat nyt toteuttavat itsenäisesti ja omilla organisaatioillaan. Myös
operatiivista yhteistoimintaa pitää suunnitella ja harjoitella.

Puolustusministeriön käynnistämä
puolustusselonteko on valmisteilla ja se julkaistaan syksyllä tai viimeistään
ensi keväänä. Savolan mukaan on tärkeää, että selvitystyössä annetaan riittävä
painoarvo Suomen ja Ruotsin väliselle yhteistoiminnalle. Puheenjohtaja
painotti, että kaikissa yhteistyökeskusteluissa pitäisi myös muistaa Suomen
puolustuksen ydin eli reserviläinen.

– Puolustuksemme kehittämistä
tulee myös tarkastella siinä reserviläisten varaan rakentuvan
puolustusjärjestelmämme pohjalta. Selvityksessä on riittävällä painoarvolla
käsiteltävä myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja sitä toteuttavia
järjestöjä sekä niiden toiminnan ja koulutuksen jatkuvasti kasvavaa roolia
puolustusjärjestelmässämme. Tässäkään tarkastelussa ei voida sivuuttaa
pohjoismaista puolustusyhteistyötä, jonka tulisi laajemmin koskettaa sitä,
laajaa joukkoa, jonka varaan Suomen puolustus rakentuu. Eli meiltä
reserviläisiä.

 


Yhteistyö

Onko Ruotsi Suomelle luontevin yhteistyökumppani maanpuolustuksen suhteen?