• Puolustusvoimat

Suomalaisten halukkuus osallistua maanpuolustukseen kasvussa

90 prosenttia suomalaisista olisi valmis osallistumaan itse maanpuolustuksen eri tehtäviin.

Puolustusvoimat

Yli puolet Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista pitää yleistä asevelvollisuutta Suomen maanpuolustuksen suurimpana vahvuutena.

Suomalaisten halukkuus osallistua maanpuolustukseen on Taloustutkimuksen tuoreen kyselyn mukaan kasvanut vuoden takaisesta. 90 prosenttia suomalaisista olisi valmis osallistumaan itse maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan, jos Suomeen hyökättäisiin. Viime vuonna vastaava luku oli Taloustutkimuksen kyselyssä 84 prosenttia.

57 prosenttia vastaajista pitää yleistä asevelvollisuutta Suomen maanpuolustuksen vahvuutena. Toiseksi suurimmaksi vahvuudeksi nousi sotilaallinen yhteistyö muiden valtioiden kanssa (39 %).

Kyselyn teettivät Taloustutkimuksella Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskoulutus MPK. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluilla 1 004:lle suomalaiselle 15–79-vuotiaalle 24.–31.3.2020.