• Kalusto

Suomelle lisää ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä

Puolustusvoimien korkeatorjuntakyky paranee olennaisesti hankinnan myötä.

wikimedia

David's Sling -järjestelmä parantaa olennaisesti Suomen ilmapuolustusta.

Suomi on päättänyt hankkia Puolustusvoimille uudeksi ilmatorjunnan korkeatorjuntaohjusjärjestelmäksi David’s Sling -järjestelmän, jonka toimittaa israelilainen Rafael Advanced Defense Systems. Korkean ilmatorjunnan kykyä on pidetty yhtenä Suomen puolustuksen suurimmista aukoista sen jälkeen kun Puolustusvoimat luopui neuvostovalmisteisesta BUK-järjestelmästä ja lopetti asejärjestelmän koulutuksen varusmiehille kesällä 2005. Tilalle hankittu Nasams-ilmatorjuntajärjestelmä on kuitenkin käytännössä ollut keskipitkän matkan järjestelmä.

Puolustusministeriön mukaan uuden järjestelmän vähimmäisvaatimukseksi tarjouspyynnössä oli asetettu 15 kilometriä.

– Jatketaan Suomen puolustuskyvyn määrätietoista ja pitkäjänteistä parantamista muuttuneessa turvallisuusympäristössä, puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) toteaa ministeriön tiedotteessa.

Alkujaan tarjouspyynnöt lähetettiin viidelle yritykselle ja viime vuonna jälkimmäiselle neuvottelukierrokselle valittiin Barak-MX ja David´s Sling -järjestelmät. Lopulta Puolustusvoimat esitti hankittavaksi David´s Sling -järjestelmää. 

– Hankittava järjestelmä on moderni, erittäin suorituskykyinen ja tiukat vaatimuksemme täyttävä ohjusjärjestelmä. Se soveltuu erinomaisesti Suomen ilmapuolustuksen tarpeisiin, mutta tulee olemaan myös täysin Nato-yhteensopiva, ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta toteaa Maavoimien tiedotteessa.

Vuosikymmenen loppupuolella käyttöönotettavaa ilmatorjuntajärjestelmää hyödynnettään koko Suomen puolustamisessa. Henkilökunnan ja asevelvollisten pääkoulutuspaikkana tulee toimimaan Panssariprikaatiin kuuluva Helsingin ilmatorjuntarykmentti. 

David’s Sling –järjestelmä on Israelin ja Yhdysvaltojen yhdessä kehittämä ilmatorjuntajärjestelmä. Järjestelmän myynti Suomelle edellyttää Yhdysvaltojen myyntiluvan.  Hankinnan arvo on noin 316 miljoonaa euroa, joista noin 213 miljonaa euroa kattaa pääsopimuksen ja jäljelle jäävät 103 miljoonaa euroa on välittömästi lunastettava optio. 

Ministeriön mukaan option lunastus rahoitetaan valtion lisätalousarviosta, joka sisälsi lisärahoitusta nopeasti käynnistettäviin puolustusmateriaalihankintoihin. Hankintaan sisältyy lisäoptioita n. 216 miljoonan euron arvonlisäverottomasta arvosta. Mahdollisesta optioiden lunastamisesta päätetään erikseen. 

Ministeriön mukaan ilmatorjuntasuorituskyvyn rakentaminen edellyttää myöhemmin lisähankintoja yksikkövarusmateriaalin osalta.

  • Kalusto

Bolide-ohjus liikkuu pyörillä ja kannossa

Suomen ITO05 käyttää ruotsalaista Saab Bolide -ohjusta.
  • Historia

Historia: Ilmatorjunta sai tulikasteensa talvisodan alkaessa

Ilmatorjunta syntyi osaksi rannikkotykistöä vuonna 1925.