• Kalusto
  • Puolustusvoimat

Suomen ampumatarvikkeiden tuotanto yli kaksinkertaistuu – ”Investoinnit vahvistavat myös kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla”

Puolustushallinnon ja teollisuuden investoinnit ovat yhteensä noin 120 miljoonaa euroa. Raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteetti kasvaa Suomessa selvästi.

Puolustusvoimat

Suomi kasvattaa etenkin tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeiden tuotantomääriä. Kuvassa raskas kranaatinheitin 120 KRH.

Suomi kasvattaa ampumatarviketuotantonsa yli kaksinkertaiseksi nykytasosta. Puolustushallinto sitoutuu investoimaan raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannon kasvattamiseen noin 24 miljoonaa euroa. Puolustusministeriö myös sitoutuu pitkäaikaisiin tilauksiin kotimaiselta teollisuudelta, mikä mahdollistaa teollisuuden omat investoinnit.

Yhteensä puolustushallinnon ja teollisuuden investoinnit ovat puolustusministeriön laskelman mukaan noin 120 miljoonaa euroa.

– Nyt tehdyllä päätöksellä kasvatetaan raskaiden ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteettia Suomessa merkittävästi, mikä mahdollistaa Ukrainan pitkän aikavälin tukemisen aina 2030-luvulle saakka. Tuotannon kasvattaminen on Euroopan mittakaavassa merkittävä ja sillä myös vahvistetaan Suomen omaa puolustuskykyä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Raskaista ampumatarvikkeista puhuttaessa tarkoitetaan erityisesti tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeita. Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen sanoo investointien heijastuvan myös kotimaisen teollisuuden kilpailukykyyn Suomen ulkopuolella.

– Kotimaisen raskaan ampumatarviketuotannon tehostaminen on mahdollista yhteistyössä teollisuuden kumppaniyritysten ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Teollisuuden varautuminen ja tuotannon investoinnit edellyttävät riittävää tilauskantaa ja tilausten jatkuvuutta. Investoinnit vahvistavat myös kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisilla puolustusmateriaalimarkkinoilla, Heiskanen sanoo Puolustusvoimien tiedotteessa.

Ministeriö muistuttaa tiedotteessaan raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannon kasvaneen Suomessa jo aiemminkin ja että Suomen ammustuotanto on jo nykyisellään moninkertaistunut Ukrainan sotaa edeltäneeseen tasoon verrattuna.

– Lisäksi puolustushallinto on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen tehnyt pitkän aikavälin tilauksia raskaista ampumatarvikkeista kotimaiselta teollisuudelta. Näiden avulla kotimainen teollisuus on voinut palkata lisähenkilöstöä ja nostaa ammusten tuotantomääriä olemassa olevan kapasiteetin puitteissa, Häkkänen sanoo.

Päätöksen myötä kasvatetaan ja hajautetaan kotimaista panos- ja ruutituotantoa sekä lataamokapasiteettia. Investointien odotetaan valmistuvan vuosien 2026 ja 2027 aikana. Investointien avulla kasvatetaan Puolustusvoimien Räjähdekeskuksen tuotantokapasiteettia, mikä luo lisää työpaikkoja Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Puolustusvoimat mainitsee myös sen strategisen kumppanin Nammo Lapua oy:n olevan keskeinen investointien kohde tässä tilanteessa.

– Suomella on Länsi-Euroopan suurin tykistö. Jatkossa Suomi tulee myös olemaan yksi suurimmista raskaiden ampumatarvikkeiden tuottajista Euroopassa. Haluamme tällä päätöksellä osoittaa pitkäaikaista sitoutumista Ukrainan tukemiseen ja puolustusteollisuuden vahvistamiseen, Häkkänen toteaa.