• Puolustusvoimat

Suomen kasarmien korjauksiin käytetään 150 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana

Korjauksia tehdään Vekaranjärvellä, Säkylässä ja Parolassa. Peruskorjattavia kasarmirakennuksia on yhteensä 16.

Maavoimat

Vekaranjärvi on yksi kohteista, joissa tehdään peruskorjauksia.

Suomen varuskunnissa peruskorjataan neljän vuoden aikana
yhteensä 16 kasarmirakennusta. Korjauskustannukset ovat yhteensä 150 miljoonaa
euroa. Asiasta kertoo puolustushallinnon rakennuslaitoksen uutislehti Muuriset. Lehden mukaan tavoitteena on
varmistaa varusmiehille, reserviläisille ja henkilökunnalle toimivat,
terveelliset ja turvalliset tilat. Varuskuntien kasarmeista on parhaillaan
tekeillä laaja kuntoarvio, jossa selvitetään korjaustarve ja laaditaan rakennusten
hoitosuunnitelma.

Korjauksia tehdään lähivuosina ainakin Säkylässä, Parolassa
ja Vekaranjärvellä. Säkylässä on neljä 1960-luvulla rakennettua
kasarmirakennusta, jotka peruskorjataan lähivuosina. Kasarmien tilat,
rakenteellinen kunto, talotekniikka ja energiatehokkuus eivät Muuriset-lehden mukaan vastaa
nykyaikaisen majoitusrakennuksen vaatimuksia. Kasarmeihin rakennetaan lisää
majoitustupia, kouluttajien työ- ja sosiaalitiloja, varastotiloja sekä
pesupaikkoja. 

Parolannummen varuskunnan varusmiesten määrä kasvaa, joten
kaikki kasarmirakennukset tarvitaan käyttöön. Vuonna 1973 rakennettu kasarmi
138 korjataan perusteellisesti. Työt alkavat ensi vuoden alussa.

Vekaranjärveä on jo kunnostettu, ja vuoden loppuun mennessä
valmistuu Pahkajärven ampumaratahanke sekä ensi vuoden loppuun mennessä
varuskuntaravintolan peruskorjaus. Sotilaskotia peruskorjataan ja -parannetaan lähiaikoina.

Yhden kasarmin peruskorjaus kestää keskimäärin 18 kuukautta.
Peruskorjaukset tehdään portaittain, jotta koulutus ei häiriinny. 

Peruskorjauksia tehdään, kun rakennukset saavuttavat 40
vuoden iän tai edellisestä korjauksesta on kulunut 40 vuotta. Suurin osa Suomen
kasarmeista on rakennettu 1940–60-luvuilla. Muuriset-lehden
mukaan Puolustusvoimilla on käytössään yhteensä 75 kasarmirakennusta 15 eri
joukko-osastossa.