• Puolustusvoimat

Suomi harjoittelee sukellusveneiden torjuntaa Ruotsin kanssa

Suomella ei ole omia sukellusveneitä, joten harjoitellakseen sukellusveneiden torjuntaa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Suomi osallistuu harjoitukseen Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksella sekä kahdella Rauma-luokan ohjusveneellä. Kuvassa Rauma-luokan ohjusvene Porvoo. Kuva: Merivoimat

Suomella ei ole omia sukellusveneitä, joten harjoitellakseen
niiden torjuntaa tarvitaan yhteistyötä muiden maiden kanssa. Tähän Suomi saa
mahdollisuuden huhtikuussa, kun Merivoimat osallistuu Ruotsin johtamaan
sukellusveneentorjuntaharjoitukseen. Ubåtsjaktövning 2019 järjestetään Itämerellä
2.–10. huhtikuuta.

Suomi osallistuu harjoitukseen Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksella
sekä kahdella Rauma-luokan ohjusveneellä. Lisäksi harjoitukseen osallistuu
suomalaisia esikuntaupseereja. Joukot harjoittelevat toimintaa ruotsalaisia
sukellusveneitä vastaan Gotlannin pohjoispuoleisilla merialueilla.

Suomen merivoimien kokonaisvahvuus harjoituksessa on noin
100 henkilöä, joista 80 on palkattua henkilöstöä ja 20 varusmiehiä. Alukset
ovat Rannikkolaivastosta. Harjoitukseen osallistuvassa henkilöstössä on Rannikkolaivaston
lisäksi sotilaita Merisotakoulusta ja Merivoimien esikunnasta.

 

Sukellusveneiden torjunnan
harjoittelu melko tuoretta yheistyötä

Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat harjoitelleet jo pitkään
yhdessä, mutta yhteinen sukellusveneiden torjunnan harjoittelu on melko tuoretta.
Vuonna 2015 Suomen ja Ruotsin puolustusministerit Carl Haglund ja Peter
Hultqvist
kertoivat Sälenin turvallisuuspoliittisessa konferenssissa, että
sukellusveneiden etsimisen harjoittelua yhdessä suunniteltaisiin. Konferenssia
edeltäneenä syksynä Ruotsin rantavesistä oli etsitty sukellusvenettä, mikä herätti
suurta huomiota.

Yhteistyö on sittemmin saatu käyntiin, ja Suomi osallistui
myös viime vuoden huhtikuussa sukellusveneentorjuntaharjoitukseen Ruotsissa samaan tapaan kuin nyt.

Suomi ja Ruotsi ovat Merivoimien lisäksi tiivistäneet harjoitusyhteistyötä myös Maavoimissa viime aikoina. Tästä osoituksena Suomi osallistuu parhaillaan
Pohjois-Ruotsin Norrbottenissa Ruotsin maavoimien pääharjoitukseen 1 500 sotilaan ja 500 ajoneuvon voimin. 10 000 henkilön Northern Wind 2019 -harjoitus
päättyy keskiviikkona.

Myös maiden Ilmavoimat ovat viime vuosina harjoitelleet paljon
yhdessä. Suomen, Ruotsin sekä Norjan välinen harjoittelu on ollut viime vuosina lähes viikoittaista. Tätä kutsutaan Cross Border -harjoitteluksi.