• Puolustusvoimat
  • Kalusto

Suomi ja Latvia sopivat panssariajoneuvojärjestelmän kehittämisestä – Patrian ajoneuvoalusta valittiin kehitystyön pohjaksi

”Suomi on hyvä yhteistyökumppani, ja tämä syventää maiden välistä suhdetta poliittisesti, sotilaallisesti ja teollisesti”, Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sanoo.

Antti Kauppinen

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks ja Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen allekirjoittivat yhteistyöhön liittyvän asiakirjan Helsingissä.

Suomi ja Latvia ovat sopineet
aloittavansa yhteisen kehittämishankkeen molempien maiden maavoimien
liikkuvuuden parantamiseksi. Hankesopimus allekirjoitettiin puolustusministeriössä
Helsingissä keskiviikkona 29. tammikuuta. Yhteishankkeen tavoitteena on
kehittää yhteinen, panssaroitu pyöräajoneuvojärjestelmä.

Asiakirjan allekirjoittivat Suomen puolustusministeri
Antti Kaikkonen (kesk.) ja Latvian puolustusministeri Artis
Pabriks.
  Asiakirja käsittää sopimukset kustannusten jakamisesta,
aikataulusta sekä teknisestä määrittelystä. Ministeri Kaikkosen mukaan
Latvialla ja Suomella on paljon
samanlaisia tarpeita sotilasajoneuvojen osalta.

– Asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä ei kuitenkaan
ole olemassa sellaista ajoneuvojärjestelmää, joka täysin suoraan vastaisi
molempien maiden tarpeita. Siksi kehittämisohjelma on tarpeellinen, hän
selvensi hankkeen lähtökohtia allekirjoitustilaisuuden yhteydessä järjestetyssä
lehdistötilaisuudessa.

– Suomi on hyvä yhteistyökumppani,
ja tämä syventää maiden välistä suhdetta poliittisesti, sotilaallisesti ja
teollisesti, täydensi ministeri Pabriks.

 

Virolaiset
halusivat miettimisaikaa

Nyt solmittu
Technical Arrangement, TA, on jatkoa Suomen, Viron ja Latvian joulukuussa 2019
allekirjoittamalle aiepöytäkirjalle. Ministerit selvittivät virolaisten
poisjättäytymistä kehittämishankkeen tässä vaiheessa sillä, että he halusivat
enemmän miettimisaikaa.

– Sekä Suomen että Latvian
intressinä oli saada tämä kehittämishanke nopeasti eteenpäin. Viro ja muutkin
maat ovat tervetulleita hankkeeseen mukaan myöhemmissä vaiheissa. Tämä on
erinomainen esimerkki puolustusyhteistyön syvenemisestä EU-maiden välillä, he
totesivat yksissä tuumin.

Kehitettäväksi ajoneuvoalustan
pohjaksi on valittu Patrian 6×6-pyöräpanssariajoneuvoalusta

1_patria6x6_patria_reservilainen_0818

Patria 6×6

– Suomessa on useita yhtiöitä,
joilla on tietämystä ja osaamista sotilasajoneuvokalustoon liittyen. Patria oli
täyttänyt testauksissa ja evaluoinneissa alustalle asetetut
suorituskykyvaatimukset parhaiten, Kaikkonen perusteli valintaa.

Kyse on
tässä vaiheessa yhteisestä tutkimus- ja tuotekehitysprojektista. Seuraavassa
vaiheessa valmistellaan maiden ja Patrian välinen yhteinen tuotekehityssopimus.
Varsinaisista hankinnoista maat päättävät erikseen.

Mikäli kehitystyö johtaa
tulevaisuudessa varsinaisiin ajoneuvojärjestelmän hankintoihin, parantaa
yhteinen järjestelmä kunkin maan maavoimien liikkuvuutta, kustannustehokkuutta,
yhteensopivuutta ja huoltovarmuutta.


Puolustusvoimien käyttöön ensimmäiset hankinnat pääsisivät aikaisintaan vuonna
2021. Reserviläisille uusien ajoneuvot voisivat liittyä esimerkiksi Maavoimien
miehistönkuljetuksiin kertausharjoituksissa, Kaikkonen sanoi.

Maavoimien osalta hanke tarkoittaa sitä, että liikkuvuutta
kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti puolustusbudjetin ja sen
mukaisen Puolustusvoimien kehittämisohjelman mukaisesti.

– Tämän hankkeen myötä on tarkoitus rakentaa ja
turvata Maavoimien suorituskykyisimpien, koko maan alueella operointiin
kykenevien operatiivisten joukkojen pyöräliikkuvuutta pitkälle 2040-luvulle
asti, toteaa jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
Maavoimien esikunnan lähettämässä tiedotteessa.

Puolustusministeriö aikoo tiedottaa hankkeen
jatkosta aktiivisesti.

Lue myös: 17.9.2018 Patrian uusi ajoneuvo 6×6 on Pasin sukua