• Kalusto
  • Puolustusvoimat

Uusien tykistötutkien varusmieskoulutus käynnissä Karjalan prikaatissa – parantaa merkittävästi kykyä vastata epäsuoraan tuleen

Israelilaisen ELTA Systemsin valmistamat tykistötutkat paikantavat vihollisen epäsuoran tulen yksiköitä ammusten lentoradan perusteella. Tutkan avulla voidaan myös valvoa ilmatilaa ja paikantaa lentokoneita ja drooneja.

Paavo Airo

Tykistötutka TYTKA21:n ajoneuvo on sirpalesuojattu Mercedes-Benz Zetros. Asemaan ajo ja asemasta lähtö kestää alle viisi minuuttia.

Maavoimat on saanut Karjalan prikaatissa käyttöönsä israelilaisen ELTA Systemsin valmistamia tykistötutkia. Varusmieskoulutus on käynnissä, ja ensimmäiset tutkamiehistöt valmistuvat vuoden 2024 aikana. Suomessa tykistötutka tunnetaan nimellä TYTKA21. Hankinnasta päätettiin jo vuonna 2019, mutta toimitukset myöhästyivät ja samalla myös varusmieskoulutuksen aloittaminen.

Huhtikuussa 2024 Maavoimat esitteli uutta tykistötutkaa medialle Rosoharjulla, Karjalan prikaatissa.

Tykistötutka parantaa huomattavasti Maavoimien kykyä paikantaa vihollisen epäsuoran tulen yksiköitä ammusten lentoradan perusteella. Tutkan avulla johdetaan omien epäsuoran tulen yksiköiden tulta ja valvotaan ilmatilaa. Se pystyy paikantamaan myös lentokoneita ja drooneja.

– Tutkalla havaitaan kranaatti tai raketti ja pystytään lentoradan perusteella laskemaan, missä vastustajan raketinheitin sijaitsee. Kun tiedot välitetään omille joukoille, voidaan vastata tuleen, tykistön tarkastaja eversti Mika Holma tiivistää toimintaperiaatteen.

TYTKA21 on hyvä esimerkki uudesta kalustosta, jonka saaminen koulutuskäyttöön vie vuosia. Järjestelmä testattiin Suomessa keväällä 2018, ja se voitti kilpailutuksen täytettyään asetetut vaatimukset parhaiten.

– Asejärjestelmien tulee olla helposti koulutettavissa ja otettavissa käyttöön. Ennen päätöstä hankinnasta tehdään testausta ja vertailua siitä, mikä vastaa parhaiten tarpeeseen. Kestää vuosia, että kalusto saadaan varsinaiseen operatiiviseen käyttöön hankinnan jälkeen, Holma kuvailee yleisesti Maavoimien hankintoja.

Tykistötutka TYTKA21:n mittausetäisyys tykistölle on 40 kilometriä, raketinheittimille 70 kilometriä ja ilmamaaleille 250 kilometriä.
Paavo Airo

Tarkkoja määriä uusista tykistötutkista ei ole julkisuuteen kerrottu. Myöskään hankinnan kokonaisarvoa ei ole ilmoitettu.

Uusi tykistötutka kulkee Mercedes-Benz Zetrosin kyydissä. Miehistöön kuuluu kuljettajan lisäksi kolme henkilöä. Siinä on elektronisesti keilaava 3D-tutka. Maavoimat on ilmoittanut tutkan mittausetäisyyksiksi tykistölle 40 kilometriä, raketinheittimille 70 kilometriä ja ilmamaaleille 250 kilometriä.

Kuudella renkaalla kulkevan tutkan asemaan ajo ja asemasta lähtö kestää alle viisi minuuttia. Ajoneuvo on sirpalesuojattu.

Tykistön tarkastaja eversti Mika Holma Karjalan prikaatin Rosoharjulla huhtikuussa 2024.
Paavo Airo

Ukrainan sota on osoittanut tykistötutkien tarpeellisuuden. Holma sanoo, että Ukrainan sodassa pääosa tappioista on tuotettu epäsuoralla tulella, ja raskailla aseilla on suuri merkitys edelleen.

– Ukrainan sodan oppi on, että meidän tulee pystyä kasvattamaan epäsuoran tulen kantamaa entisestään.

Tutka sopii yhteen myös David’s Sling -ilmatorjuntaohjusjärjestelmän kanssa, jonka Suomi on päättänyt hankkia. Israelilais-amerikkalainen David’s Sling on esitelty kattavasti tässä Reserviläisen artikkelissa.