• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Verkkokursseilta voi saada rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia – tässä muutama sellainen

Rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia voi myöntää oma aluetoimisto.

Ossi Hietala

Puolustusvoimat on päättänyt myöntää PVMoodlessa suoritettavasta Perustietoa Puolustusvoimista -verkkokurssista yhden rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden.

PVMoodlesta löytyvä Perustietoa Puolustusvoimista -verkkokurssi on uudistettu. Puolustusvoimat on päättänyt myöntää kaikille kurssin suorittaneille reserviläisille suorituksesta yhden rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden. Asiasta kertoo nettisivuillaan Maanpuolutuskoulutus MPK.

Kurssi on tarkoitettu kaikille maanpuolustuksesta kiinnostuneille. MPK:n mukaan kurssi sopii hyvin suoritettavaksi sen tarjoamien verkkokurssien kuten Taktiikan kieli, Sotilasjohtamisen teoriaopinnot ja Sotilaspedagogiikan teoriaopinnot kanssa. Linkki näillekin kursseille löytyy yllä linkatusta MPK:n artikkelista. Myös kyseisistä kursseista voi saada rinnasteisen kertausharjoitusvuorokauden.

Rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia voi myöntää oma aluetoimisto. Kun kurssin on suorittanut hyväksytysti, siitä saatava todistus tulee lähettää omaan aluetoimistoon.

Ylennykset aina harkinnanvaraisia

Rinnasteisia kertausharjoituspäiviä voi saada osallistumalla vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen, kursseille ja tapahtumiin. Ne lasketaan hyväksi ylennyksiä harkittaessa.

Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia ja edellyttävät myös tiettyä koulutusvaatimusta. Pääsääntöisesti sodan ajan joukon ylempi esimies tai kertausharjoituksen johtaja tekee ylennysesitykset.

Reserviläisen artikkelissa ”Kuinka monta kertausharjoituspäivää tarvitaan ylennykseen?” on listattu ylennysten koulutusvaatimuksia.

Myös SA-tehtävällä ja edellisestä ylennyksestä kuluneella ajalla merkitystä

Myös sodan ajan tehtävä vaikuttaa ylennyksen mahdollisuuteen. Ylennykset eivät siis tule automaattisesti vain siten, että kertausharjoituspäiviä kertyy paljon.

Yleisimpiä ylennyspäiviä ovat Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4. kesäkuuta ja Suomen itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta. Miehistöön kuuluvia voidaan ylentää myös kertausharjoituksen yhteydessä korpraaliksi, ylimatruusiksi tai ylirajajääkäriksi.

Ylennyksen mahdollisuuteen vaikuttaa myös, kuinka kauan edellisestä ylennyksestä on kulunut aikaa. Sotilasarvosta riippuen ylennysten minimiväli on neljästä seitsemään vuotta.

Lue myös: 28.04.2020 Reserviläiset kouluttautuvat nyt MPK:n verkkokursseilla