• Puolustusvoimat

Yle: Pinkkojen tekeminen poistuu ohjesäännöstä

Uusi yleinen palvelusohjesääntö tulee voimaan vuonna 2017, eikä siinä ole enää mainintaa perinteisestä pinkan tekemisestä.

Puolustusvoimat

Tulevien varusmiesten ei välttämättä tarvitse tehdä perinteisiä pinkkoja, mikäli varuskunnassa niin päätetään uuden ohjesäännön myötä.

Yle kertoo, että jokaisen varusmiespalveluksen suorittaneen tuntema pinkan teko poistuu yleisestä palvelusohjesäännöstä. Suomen puolustusvoimissa on ollut tapana viikata päiväpeitto jakkaralle erittäin huolellisesti iltatoimien aikaan, etenkin palveluksen alussa. Nykyisen ohjesäännön mukaan ”varusteet laitetaan yökuntoon siten, että päällys- ja alusvaatteet sijoitetaan yön ajaksi kaappiin ja päiväpeite taitellaan siististi kaappiin tai jakkaralle”. Erityisesti peruskoulutuskaudella pinkkojen siisteys on tarkistettu huolella ja niitä on tehty niin kauan, että ne kelpaavat tupien alikersanteille. Aikoinaan pinkkoja ”räjäytettiinkin”, mutta se tulkitaan nykyään simputukseksi.

Yle kuitenkin muistuttaa, että vaikka pinkat palvelusohjesäännöstä poistuvatkin, ei se tarkoita automaattisesti, etteikö niitä enää tehtäisi missään varuskunnassa.

Moni on varmasti pohtinut pinkkoja tehdessään, mikä niiden tarkoitus on. Ohjesäännöstäkään ei löydy selitystä sille, miksi pinkat täytyy tehdä juuri tietyllä tavalla. Ainakin niiden tekeminen on opettanut varusmiehille huolellisuutta, joskus myös ryhmätyötaitoja. Jos yksi ei ole saanut pinkkaansa kuntoon tarkastusta varten, on muiden täytynyt auttaa. Ylen siteeraaman Sotilaselämän Perinnekirjan mukaan ”säntillisen päiväpeitteestä huolehtimisen tarkoitus on mitä todennäköisimmin ollut opettaa säntillisyyttä kirjavalle sotilasainekselle”. 

Uusi palvelusohjesääntö tulee Ylen mukaan voimaan vuonna 2017. Nykyinen, vuodelta 2009 peräisin oleva ohjesääntö löytyy täältä: http://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258487/PEVIESTOS-YlPalvO2009.pdf