• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Ylennysväli lyhenee neljään vuoteen

Puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamat ja johtamat sotilaalliset koulutustapahtumat lasketaan tulevaisuudessa täysimääräisesti kertausharjoitusvuorokausiksi.

Tuomas Kaarkoski

Uutta on myös se, että reserviläisen ylentämisen perusteeksi hyväksyttäviä koulutuspäiviä muodostuu myös omaehtoisesta sotilaallisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisestä.

Ylennysten välinen minimiaika lyhenee osin
nykyisestä viidestä vuodesta neljään vuoteen. Uudistus koskee aliupseereita aina
ylikersantin arvoon asti ja upseereiden puolelta vänrikistä luutnantiksi
yleneviä.  Luutnanttia ylemmissä sotilasarvoissa
reserviläisten ylennysten välien vähimmäisaika on edelleen viisi vuotta tai
enemmän. Uusi ylennysnormi tulee voimaan heinäkuun
alussa.

Uudistukset liittyvät koko puolustusvoimien
uudistumiseen, jossa sodan ajan joukkoja pienennettiin aiemmasta vahvuudesta noin
kolmanneksella ja samalla sijoitettavien reserviläisten ikää nuorennettiin.

Tenttejä,
marsseja, ammuntaa

Puolustusvoimien johtamien kertausharjoitusten
lisäksi myös kaikki puolutusvoimien johtamat vapaaehtoiset harjoitukset sekä
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaamat ja johtamat sotilaalliset
koulutustapahtumat lasketaan täysimääräisesti kertausharjoitusvuorokausiksi.

MPK:n
sotilaallisia valmiuksia palvelevasta muusta koulutuksesta voidaan puolestaan
johtajalle, kouluttajalle ja kurssilaiselle myöntää rinnasteisia
kertausharjoituspäiviä enimmillään 25 vuorokautta, kuten myös esimerkiksi
alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittaneille.
Esimerkiksi osallistuminen virka-aputehtäviin rinnastetaan myös kertausharjoituspäiviksi.

Uutta on myös se, että reserviläisen
ylentämisen perusteeksi hyväksyttäviä koulutuspäiviä muodostuu myös omaehtoisesta
sotilaallisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisestä.

Näyttöinä ovat opiskelujen suorittaminen ja
tentit esimerkiksi puolustusvoimien PVMOODLE-verkkoympäristössä.
Kenttäkelpoisuuttaan reserviläinen voi puolestaan osoittaa puolustusvoimien ja MPK:n sopimissa kunto- ja marssitesteissä ja
ampumataitotestissä. Esimerkiksi jotoksen suorittamisesta tehtävärasteineen saa
yhden koulutuspäivän.

Kertausharjoitukseen rinnastettavaksi ja
ylentämisen perusteeksi voidaan näistä hyväksytyistä koulutuspäivistä laskea
kalenterivuoden aikana yhteensä enintään kaksi päivää. Muut koulutuspäivät
voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa reserviläistä vaativampaan sodan ajan tehtävään. 

Naiset
huomioon

Uudistuksessa myös Sotilaskotiliiton
harjoituspäivät sota- ja ampumaharjoituksissa voidaan esityksestä hyväksyä
kertausharjoituksiin rinnastettavaksi, jos harjoitellaan poikkeusolojen
organisaatiossa suunnittelu-, johto- ja toimeenpanotehtäviä.

Myös Naisten Valmiusliiton puolelta on
jatkossa mahdollista saada esityksen pohjalta kertausharjoituksiin
rinnastettavia suorituksia. Tällöin asevelvollisen naisen tulee toimia
kouluttajana tai johtajana Naisten Valmiusliiton kurssilla tai harjoituksessa,
jossa koulutetaan sotilaallisia valmiuksia ja niitä palvelevia aiheita.