• Puolustusvoimat

Paikallispuolustusharjoituksia eri puolilla Suomea

Syyskuun alun kolmeen harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 3 500 sotilasta.

Paavo Airo

Reserviläisten muodostamat paikallisjoukot harjoittelevat Kainuussa, Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa syyskuun alussa. Kuvan reserviläiset olivat viikonloppuna harjoittelemassa Helsingin Santahaminassa.

Maavoimat järjestää syyskuun alussa kolme
paikallispuolustusharjoitusta. Kainuussa, Kaakkois-Suomessa ja Satakunnassa 4.–8.
syyskuuta järjestettäviin harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3 500
sotilasta.

Harjoitusten tarkoituksena on kehittää paikallisjoukkojen
valmiutta sekä varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan osaamista eri
tehtävissä.

Myös viranomaisyhteistyötä harjoitellaan. Puolustusvoimien lisäksi
harjoituksiin osallistuu poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin,
aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten henkilöstöä.

Kainuun prikaatin johtamaan Kajaani 17 -harjoitukseen osallistuu
noin 1 200 sotilasta, 200 muuta viranomaista ja 40 ajoneuvoa. Sotilaat
harjoittelevat muun muassa Kajaanissa ja Vuosangan harjoitusalueella.

Kymi 217 -harjoituksen johtaa Karjalan prikaati, ja siihen osallistuu
noin 780 sotilasta ja 120 ajoneuvoa. Joukot liikkuvat muun muassa Mikkelin,
Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueilla.

Turussa, Säkylässä ja Niinisalossa liikkuu Porin prikaatin
johtaman Satakunta 17 -harjoituksen joukkoja. Harjoituksen vahvuus on noin 1
500 sotilasta ja 170 ajoneuvoa.

Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueensa hyvin
tuntevia reserviläisiä. Heitä koulutetaan kertausharjoitusten lisäksi
vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä MPK:n kursseilla. Paikallisjoukkoihin
kuuluvien maakuntakomppanioiden vapaaehtoisia reserviläisiä voidaan käyttää
rauhan aikana muille viranomaisille annettavaan virka-apuun.