• Puolustusvoimat

10 päivää palvelusta, neljä vapaata

Jääkäriprikaatissa testataan uutta palvelusajan jaksottelua.

Puolustusvoimat

Pilottihankkeesta saadun palautteen perusteella puolustusvoimat päättää jatketaanko tai mahdollisesti jopa laajennetaanko uutta jaksotusjärjestelyä.

Puolustusvoimat aloittaa vuoden alussa kokeilun, jossa
testataan varusmiesten palvelusajan uudenlaista rytmittämistä. Kokeilu
toteutetaan Jääkäriprikaatin Lapin jääkäripataljoonan saapumiserässä 1/2016.

Uudessa rytmityksessä varusmiehet palvelevat kymmenen
peräkkäistä palveluspäivää, joita seuraa neljä peräkkäistä, viikonlopulle
ajoittuvaa, lomapäivää.

Puolustusvoimien mukaan uuden jaksottelun tavoiteena on
tehostaa varusmieskoulutusta ja samalla tukea varusmiesten jaksamista
lisäämällä täysiä lomapäiviä. Kolmas kokeilusta saatava hyöty on
puolustusvoimien mukaan taloudellinen, sillä matkakuluihin menee vähän rahaa.

Kokeilu jatkuu Lapin jääkäripataljoonassa vuoden 2016
loppuun saakka. Pilottihankkeesta saadun palautteen perusteella puolustusvoimat
päättää jatketaanko tai mahdollisesti jopa laajennetaanko uutta
jaksotusjärjestelyä.