• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Erikoisrajajääkärin koulutuksessa haetaan omia rajoja

Erikoisrajajääkärikillan puheenjohtaja Jukka Ikävalko haki erikoisjoukkoihin haastaakseen itseään.

Erikoisrajajääkäreiden varusmieskoulutus tarjoaa monipuolisia haasteita. Kuvassa varusmiesryhmä lähdössä NH90-helikopterilla harjoitustehtävään.

Erikoisjoukkojen ympärillä pyörii tietynlainen mystisyyden aura. Kaikista asioista ei saa puhua ja monesti huhut vain ruokkivat aihepiiriin liittyvää kiinnostusta. Näin on käynyt monelle myös Imatran Immolassa järjestettävän erikoisrajajääkärikoulutuksen kanssa. Osittain näin kävi myös naapurikunta Ruokolahdelta lähtöisin olevalle Jukka Ikävalkolle hänen päättäessään hakea kavereiden esimerkin innoittamana erikoisrajajääkärikoulutukseen.

– Halusin ottaa inttikokemuksesta kaiken irti. Kavereilta en kysellyt niinkään palveluksen sisällöstä, vaan siitä, onko siellä hyvä tekemisen meininki, nykyisin Inarissa asuva 24-vuotias kertaa.

Heti kotiutumisen jälkeen Ikävalko hakeutui Erikoisrajajääkärikillan hallitukseen. Puheenjohtajana hänellä on nyt jo kolmas kausi menossa. Kilta on monellakin tapaa poikkeuksellinen.

– Nyt on sisässä 15. erikoisjääkärikurssi. Tämän takia meidän killan keski-ikä pyörii siinä 25 ikävuoden hujakoilla. Rekrytoinnissa olemme onnistuneet hyvin ja meillä on tällä hetkellä noin 750 jäsentä.

Alkuun kilta syntyi tarpeeseen jatkaa palveluksessa luotuja suhteita ja tukea opittuja taitoja myös reservin puolella. Killalla on myös paljon aktiivista toimintaa, josta Ikävalko nostaa esille heidän oman jotoksensa.

– Se on järjestetty vuosittain Immolan alueella pitkälti sen takia, että olemme voineet tukeutua Rajavartiolaitoksen apuun järjestelyissä. Erikoisrajajääkäreiden lisäksi siihen on osallistunut myös Laskuvarjojääkärikillan ja Laivaston Sukeltajakillan jäseniä.

Erikoisrajajääkärikillassa on Ikävalkon mukaan huomattu myös erikoisrajajääkärikoulutuksen käyneiden hakeutuvan monesti viranomaistehtäviin töihin joko rajalle, poliisiin tai Puolustusvoimiin.

– Tämän takia olemme järjestäneet myös sellaisia ampumakilpailuita, jotka on suunnattu ainoastaan viranomaisille.

 

Mitä erikoiskoulutuksen läpäiseminen kunnialla sitten vaatii? Ikävalko ei omien sanojensa mukaan ole koskaan ollut mikään urheilija.

– Ihminen, joka on perusterve fyysisesti ja henkisesti, voi tuon koulutuksen läpäistä. Minulle koulutus oli erittäin positiivinen kokemus kaikella tapaa.

Ikävalkon mukaan tahto ja itsekuri ovat yllättävän tärkeässä roolissa koulutuksen läpikahlaamisessa. Immolan haasteet sopivat Ikävalkon mukaan juuri hänenkaltaisilleen ihmisille, jotka haluavat haasteita.

– Sieltä se itselläkin lähti. Halu haastaa itseään ja etsiä niitä omia rajoja. Se on eduksi, jos on luonteeltaan sellainen kehittymishaluinen jokaisella elämän osa-alueella. Jos ajattelee koulutusta inttiä pidemmälle palvelevana paikkana, josta saa taitoja elämään ja reserviin, niin kyllä Immolasta sai hyvin avaimia elämään.

Erikoistehtävissä fraasi itsensä haastaminen nousee poikkeuksetta esiin. Entä miten oli killan puheenjohtajan oman palveluksen aikana, löytyivätkö ne omat rajat lopulta?

– Sanotaan näin, että muutaman kerran oli mieli synkkä, kun oli pimeää ja satoi vettä. Fyysisen ja psyykkisen rasituksen yhdistämisellä niitä rajoja alkaa perinteisesti löytyä.

Ikävalko kuitenkin alleviivaa perusasioiden toistamisen olevan erikoiskoulutuksenkin ytimessä.

– Erikoisjoukkojen työ perustuu kuitenkin paljon siihen perustouhuun, jota harjoitellaan niin paljon, että tarvittaessa osataan myös soveltaa.

 

Erikoisrajajääkärit

Raja- ja merivartiokoulun erikoisrajajääkärikomppania antaa erikoisrajajääkärikoulutusta Imatralla, Immolassa.

Vuosittain palvelukseen astuu yksi saapumiserä heinäkuussa. Kaikkien palvelukseen hyväksyttyjen palvelus aika on 347 vuorokautta. Valintakokeet järjestetään tammikuussa.

Erikoisrajajääkäri sa syventävän koulutuksen johonkin seuraavista aselajeista: pioneerikurssi, lääkintäkurssi, viestikurssi tai tukiasekurssi.

Kaikki erikoisrajajääkärit koulutetaan vähintään aliupseereiksi. Noin viidennes varusmiehistä koulutetaan reservin upseereiksi Utin jääkärirykmentin reserviupseerikurssin erikoisjoukkolinjalla.

Erikoisrajajääkärikillan sivut löytyvät osoiteesta erikoisrajajaakarikilta.fi.

Sivuilta löytyy muun muassa harjoittelu- ja valmistautumisohjeita erikoisrajajääkärikoulutuksen pääsykokeisiin