• Puolustusvoimat

Johtamisjärjestelmäkoulu aloittaa toimintansa Riihimäellä vuoden alussa

Koulutettavina on niin kybervarusmiehiä kuin reserviläisiäkin. Myös yhteistyötä MPK:n kanssa suunnitellaan.

Puolustusvoimat

Kybervarusmiehet aloittavat palveluksensa Panssariprikaatissa. Kuuden viikon mittaisen sotilaan peruskoulutuksen jälkeen he siirtyvät 12 viikon mittaiseen erikoiskoulutukseen Johtamisjärjestelmäkouluun ja sieltä eri puolille Suomea kybertehtäviin.

Puolustusvoimien kyberkoulutuksessa ollaan uuden äärellä, kun Johtamisjärjestelmäkoulu aloittaa toimintansa Riihimäellä tammikuussa 2022. Kybervarusmiesten lisäksi koulutettavia ovat myös reserviläiset. Johtamisjärjestelmäkoulu pitää Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen suunnitelmien mukaisesti kertausharjoituksia ja Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia kyberpuolustuksen ja johtamisjärjestelmäalan reserviläisille.

Myös yhteistyötä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa on suunniteltu, Johtamisjärjestelmäkoulun rungon johtaja majuri Markus Töhönen kertoo.

– Tarkoituksena on aloittaa tiiviimpi yhteistyö MPK:n kanssa. Ensimmäiseksi tarkastellaan yhteistyömahdollisuudet kyberkoulutuksessa. MPK pitää erilaisia kyberkursseja ja muun muassa näiden kurssien opetusmateriaaleista ja sisällöistä voisi olla hyötyä Johtamisjärjestelmäkoulun kyberopetuksessa. Samoin tarkastellaan, olisiko mahdollista hyödyntää MPK:n kursseilla Johtamisjärjestelmäkoulun osaamista, opetusmateriaaleja ja koulutusympäristöä, Töhönen sanoo.  

 

Kybervarusmiesten hakumenettely on muuttunut. Nyt kybervarusmieheksi haetaan ennen palveluksen alkua erikoishaussa, kun ennen haku oli vasta palveluksen alettua. Hakuaika heinäkuussa 2022 ja tammikuussa 2023 alkavaan kybervarusmiespalvelukseen on käynnissä 31. tammikuuta 2022 asti.

Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella päivän mittaiseen valintakokeeseen, ja sopivimmat määrätään aloittamaan palveluksensa Panssariprikaatissa. Siellä he käyvät kuuden viikon mittaisen sotilaan peruskoulutuksen alokaskauden aikana, minkä jälkeen siirtyvät 12 viikon mittaiseen erikoiskoulutukseen Johtamisjärjestelmäkouluun Riihimäelle. Erikoiskoulutuksen saatuaan varusmiehet toimivat joukkokoulutus- tai johtajakauden aikana eri tyyppisissä kybertehtävissä eri puolilla Suomea.

– Palveluspaikkoja löytyy Maa-, Meri- ja Ilmavoimista sekä Pääesikunnan alaisista laitoksista, kuten Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta Jyväskylässä, Töhönen sanoo.

Töhösen mukaan kybervarusmiesten koulutukseen haetaan motivoituneita ja tekniikasta kiinnostuneita nuoria, joilla on jo aikaisempaa osaamista tietotekniikasta sekä halu jatkuvaan kehittymiseen.

– Kaikkien osa-alueiden valmis asiantuntija ei tarvitse olla, ja hakijoiden osaamisprofiilit voivat olla hyvinkin erilaisia, sillä kyberpuolustuksen osaamista syvennetään koulutuksessa. Hakijalta edellytetään kokemusta ohjelmoinnista, verkkotekniikoista, käyttöjärjestelmistä (Windows, Linux) tai palvelimien ja päätelaitteiden ylläpidosta.

 

Johtamisjärjestelmäkoulu tulee Töhösen mukaan työllistämään 27 henkeä. Henkilöstön rekrytoinnit jatkuvat vielä vuoden 2022 alkupuolelle asti.

– Tällä hetkellä Johtamisjärjestelmäkoululle rekrytoidaan henkilöstöä opetus-, kokeilu- ja kehittämistehtäviin. Tarjolla on erikoisupseereiden ja siviilien -virkoja. Erityisesti haetaan sellaisia henkilöitä, joilla on ICT- ja kyberalan osaamista sekä kokemusta.

MPK:n koulutusjohtajan Timo Mustaniemen mukaan kyberkoulutus on heille keskeinen ja kehittyvä koulutuksen osa-alue. MPK tekee Puolustusvoimien lisäksi myös yliopistojen kanssa yhteistyötä. Jyväskylän yliopiston kanssa on syntynyt yhteistyönä maksuton Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssi, jonka voi suorittaa verkossa omaan tahtiin. Kurssi on suunniteltu kaikille sopivaksi ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

Kurssi on myös MPK:n kyberturvallisuuden koulutuspolun ensimmäinen kurssi, jonka jälkeen kyberkoulutusta voi jatkaa erilaisilla MPK:n kursseilla, joita voi etsiä MPK:n nettisivujen koulutuskalenterista.