• Puolustusvoimat

Kaikkien laivastojoukkojen alusten varusmiesten palveluksesta 347 vuorokauden mittainen

Vuodesta 2021 alkaen laivastojoukkojen aluspalvelustehtävissä aloitetaan kerran vuodessa, tammikuussa.

Tuomas Kaarkoski

Vuodesta 2021 alkaen laivastojoukkojen varusmiehet astuvat palvelukseen kerran vuodessa, tammikuussa.

Laivastojoukkojen aluspalvelustehtävien koulutus siirretään
toteutettavaksi vuosittain yhdestä saapumiserästä, alkaen vuodesta 2021,
Merivoimat kertoo tiedotteessaan. Kokeilu on osa Koulutus 2020 -ohjelmaa.

Samassa yhteydessä aluksilla palvelevien kaikkien
varusmiesten palvelusaika pitenee 255 vuorokaudesta 347 vuorokauteen. Palvelus
alkaa tammikuussa. Muutoksella tavoitellaan varusmiesten osaamistason nostoa
omissa tehtävissään sekä parannetaan laivaston reservin osaamistasoa.

– Kokeiltava järjestelmä palvelee paremmin loppusyksystä
järjestettäviä vaativia harjoituksiamme. Alusten ei tarvitse osallistua
loppuvuoden harjoituksiin kesken varusmiesten koulutuksen. Uuden miehistön
kouluttaminen on puolestaan paras toteuttaa jäätalven aikana, jolloin alusten
operatiivinen toiminta sen paremmin mahdollistaa, Merivoimien
koulutuspäällikkö, komentaja Antti Rainio sanoo tiedotteessa.

Tammikuussa 2021 palveluksensa aloittavat asevelvolliset
osallistuvat kutsuntoihin ensimmäisen kerran tänä syksynä.

Jatkossa aluksille koulutettavia varusmiehiä valitaan vain
kerran vuodessa tammikuun saapumiserästä. Muihin tehtäviin varusmiehiä otetaan
edelleen myös heinäkuun saapumiserästä, ja heidän palvelusaikansa voivat olla
165, 255 tai 347 vuorokautta.

Laivapalveluksen koulutusjärjestelyjä arvioidaan tulevaa
kokeilua varten vuoden 2020 aikana ja kokeilun jatkosta päätetään myöhemmin.
Kokeilussa selvitetään samalla uuden järjestelmän kyky kouluttaa kokonaan uusi
miehistö ja johtaja alukselle mahdollisimman nopeasti. 

Samalla selvitetään
reserviläisten kertausharjoitusten järjestämisen mahdollisuuksia sinä aikana,
kun varusmiehiä ei ole aluksilla.