• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK pyrkii tarjoamaan koulutusta kaikille Rajavartiolaitoksen reserviläisille

Rajaturvallisuusasiantuntija, majuri Jukka Lukkari sanoo MPK:n koulutuksen tuovan lisäarvoa varsinaisten kertausharjoitusten rinnalle.

Rajavartiolaitos

Erikoisrajajääkäreitä koulutetaan Imatran Immolassa. Myös MPK on hiljattain alkanut kouluttaa heitä vapaaehtoisissa harjoituksissa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) ja Rajavartiolaitos
(RVL) allekirjoittivat vuoden 2017 alussa kumppanuussopimuksen
Rajavartiolaitoksen sodan ajan sijoitettujen reserviläisten koulutuksesta. Tavoitteena
on myös kannustaa Rajavartiolaitoksessa palvelleita henkilöitä sotilaallisia
valmiuksia palvelevaan koulutukseen ja muuta RVL:n piirissä olevaa henkilöstöä
varautumis- ja kokonaisturvallisuuskoulutukseen.

Nyt tavoitteena on laajentaa Rajavartiolaitoksen koulutusta
kattamaan kaikki Rajavartiolaitoksen reserviläiset nykyisten
erikoisrajajääkärien reserviläisten lisäksi. RVL:n reservin koulutuksen kehittäminen
perustuu selvitykseen, jonka on laatinut eversti evp Tero Kaakinen.

– Rajajääkärikomppanioissa
koulutettujen nuorten reserviläisten taholla on paljon halukkuutta osallistua
vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Heille tulee luoda sopivia osallistumismahdollisuuksia,
joissa huomioidaan myös Rajavartiolaitoksen intressit. MPK:lla on hyvät
edellytykset rakentaa tähän tarkoitukseen sopiva koulutusjärjestelmä
erikoisrajajääkärien vapaaehtoisesta koulutuksesta saatuja kokemuksia
hyödyntäen, Kaakinen summaa.

Yhteistyö on alkanut
erinomaisesti

Tänä vuonna pidetyt koulutustapahtumat ovat olleet
suosittuja, ja niistä on saatu erinomaista palautetta koulutuksiin
osallistuneilta. Myös kouluttajat ovat olleet kiitollisia motivoituneesta
joukosta.

– Erikoisrajajääkärijoukkojen reserviläiset ovat
poikkeuksellisen motivoituneita harjoituttamaan taitojaan ja kouluttautumaan, MPK:n
Lappeenrannan koulutuspäällikkö Eino
Laulainen
kertoo.

Tulevaisuuden tavoitteena on, että RVL:n reserviläisille
suunnatun koulutuksen määrää kasvatetaan vuonna 2018. Tarkoituksena on
järjestää koulutusta noin kymmenen kurssin verran Raja- ja merivartiokoulussa
sekä rajavartiostoissa.

 

”MPK tuo lisäarvoa”

Rajavartiolaitoksen esikunnassa työskentelevä majuri Jukka Lukkari on tyytyväinen MPK:n
tarjoamaan koulutukseen. Rajan reserviläisille suunnatuille vapaaehtoisille harjoituksille (VEH) nähdään olevan
tarvetta.

– MPK tuo lisäarvoa varsinaisten kertausharjoitusten
rinnalle. Haluamme tukea VEH-kouluttajien koulutusta, jotta osaamista pystytään
siirtämään rajajoukoillemme. Sillä tavalla tuodaan ylläpitävää, osaavaa
suorituskykyä reserviläisille, rajaturvallisuusasiantuntija Lukkari sanoo.
 

 

Lappeenrantaan uusi
MPK:n koulutuspäällikkö vastaamaan RVL:n koulutuksesta

Lisääntyvien koulutustarpeiden koordinointiin tarvitaan
lisää tekijöitä. Vuoden 2018 alusta Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiriin
rekrytoidaan koulutuspäällikkö vastaamaan RVL:n reservin koulutuksesta. Hänen
toimipaikkanaan tulee olemaan Lappeenranta.

Rajavartiostojen alueella käynnistetään
rajajääkärikoulutusta ja siihen liittyvää aktiivisten reserviläisten
rekrytointia mukaan toimintaan sekä kouluttajakoulutusten koordinointia.

 

MPK valmis vastaamaan
lisääntyvään kysyntään

MPK:lla on myös paljon muuta kokonaisturvallisuusosaamista,
josta saattaa olla hyötyä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Muun muassa MPK:n
kokemusta ja yhteistoimintaa järjestöjen öljyntorjuntahankkeen vapaaehtoisten
rekrytoinnissa ja koulutuksessa voisi hyödyntää, jos avomerellä tapahtuva öljyn-
ja kemikaalivahinkojentorjunta siirtyy Rajavartiolaitoksen vastuulle.

Lue myös:

1.2.2017 Rajavartiolaitos ja MPK solmivat ensimmäisen kumppanuussopimuksensa