• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK värvää liikuntapäälliköitä ja kehittää fyysistä koulutusta

Osallistumalla koulutuksiin voi esimerkiksi osoittaa kenttäkelpoisuutensa. Jokaiseen MPK:n piiriin etsitään liikuntapäällikköä.

Paavo Airo

Jotokset ovat tärkeitä reserviläisliikuntatapahtumia. Kuva Reserviläisurheiluliiton MPK:n kurssina järjestetyltä talvijotokselta Liperistä maaliskuulta 2016.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) etsii
liikuntapäälliköitä. MPK:n toiminnanjohtajan Pertti Laatikaisen mukaan jokaiseen piiriin tulisi löytää vähintään
yksi vapaaehtoinen liikuntapäällikkö. Tehtävän kuva määräytyy jokaisessa
piirissä sen mukaan, millainen tarve on.

– Tärkeintä MPK:lle tässä on, että ihmisiä saadaan
innostumaan liikkumisesta, Laatikainen sanoo.

Esimerkiksi MPK:n Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin
piiripäälliköllä Hannu Hyppösellä on
selkeitä visioita siitä, mitä liikuntapäällikkö voisi heidän alueellaan tehdä.

– Päätehtävä on piirin liikuntakoulutuksen
kehittäminen, arviointi ja toteuttaminen, Hyppönen kiteyttää.

Liikuntapäällikkönä voisi toimia esimerkiksi reserviläinen,
joka on liikunta-alan ammattilainen.

Laatikainen kehottaa liikuntapäälliköksi haluavia ottamaan
yhteyttä suoraan piiripäällikköön, jonka yhteystiedot löytyvät MPK:n
nettisivuilta osoitteesta www.mpk.fi.

 

Keino osoittaa
kenttäkelpoisuus

Motivoivana tekijänä MPK:n liikuntakoulutuksiin osallistumiseen
toimii se, että tätä kautta reserviläinen voi osoittaa olevansa sijoitettavissa
sodan ajan joukkoihin.

– Esimerkiksi jotoksia voitaisiin kehittää muun
muassa maakuntakomppaniaan kuuluvien kenttäkelpoisuutta ja fyysistä
suorituskykyä tukemaan. Voisimme kehittää pidempiaikaisesti fyysisen
suorituskyvyn ohjelmia, jotka kohdennettaisiin reserviläiselle tai
maakuntakomppanian jäsenelle, Hyppönen sanoo.

Liikuntakoulutusohjelmia voitaisiin Hyppösen mukaan
kohdentaa eri kohderyhmille kuten reserviläisille, nuorille ja naisille.

– Synergiaetuna haetaan myös Puolustusvoimien
MarsMars.fi-palvelun käytön edistämistä sekä PV:n liikuntakoulutuksen
käsikirjan hyödyntämistä.

Hyppönen on eversti evp ja Puolustusvoimien edellinen
koulutuspäällikkö.

 

Marssitapahtumia pyritään
kehittämään

MPK teki tammikuussa FT Matti
Santtilan
kanssa sopimuksen fyysisen koulutuksen kehittämiseksi. Santtila
on entinen Puolustusvoimien liikuntapäällikkö (evl evp) ja omistaa nykyään
SanFitPro-nimisen liikunta-alan yrityksen. Santtilan roolina on muun muassa
olla mukana kehittämässä MPK:n liikuntatapahtumia.

MPK:n tavoitteena on kehittää kansalaisten fyysistä
koulutusta kaikissa koulutustapahtumissaan ja lisätä jäsenjärjestöjen kanssa
järjestettäviä fyysisen koulutuksen erillisiä tapahtumia.

Tänä vuonna MPK järjestää poikkeuksellisesti neljä Kesäyön
marssia eri aikoihin. Paikkakunnat ovat perinteisen Turun lisäksi Tuusula,
Jyväskylä ja Rovaniemi. Santtila muun muassa koordinoi näitä tapahtumia ja
tekee ehdotuksia niiden kehittämiseksi.

– Yksi keskeinen asia on, miten MPK voisi kehittää
valtakunnallisia marssitapahtumia. Enkä puhu pelkästään reserviläisten
osallistumisesta niihin, vaan myös muiden muassa nuorten ja naisten,
Laatikainen sanoo.

Laatikainen puhuu myös perinteisten marssien lisäksi
jotosten kehittämisestä. Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisten jotosten
lisäksi Suomessa järjestetään pitkin vuotta paljon pieniäkin jotoksia, joihin
liikunta liittyy oleellisesti rastien suorittamisen lisäksi. 


Lue myös:

1.2.2017 Rajavartiolaitos ja MPK solmivat ensimmäisen kumppanuussopimuksensa

12.12.2016 Puolustusvoimien MPK:lta tilaama koulutusmäärä on kasvanut viime vuosina