• Puolustusvoimat

Poliisi ja Puolustusvoimat kehittävät reservipoliisien järjestelmää yhdessä

”Virassa olevia poliiseja ei ole tarkoitus miltään osin kompensoida normaalioloissa”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Poliisihallitus

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg allekirjoittivat sopimuksen reservipoliisin kehittämisestä.

Puolustusvoimat ja poliisi ryhtyvät yhteistyöhön
reservipoliisijärjestelmän kehittämisessä. Poliisihallitus ja Puolustusvoimat
allekirjoittivat perjantaina sopimuksen siitä, että Puolustusvoimat osallistuu
poliisin reservipoliisiselvitykseen ja tukee toimintaa myöhemminkin.
Selvityksessä kartoitetaan muun muassa reservipoliisin operatiivisia
käyttömahdollisuuksia ja määritellään reservipoliisin kehittämisen
toimintamalleja.


Reserviläinen kertoi reservipoliisijärjestelmän perustamissuunnitelmista huhtikuussa. 

Sopimuksen allekirjoittivat puolustusvoimain komentaja,
kenraali Jarmo Lindberg ja
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen


Puolustusvoimien reservissä on koulutustaustaltaan ja iältään sopivaa
henkilöstöä, josta voitaisiin rekrytoida reservipoliiseja, poliisiylijohtaja
Kolehmainen kommentoi.

Puolustusvoimat
vapauttaa reserviläisiä muiden viranomaisten ja yhteiskunnalle kriittisten
yritysten käyttöön henkilövaraamismenettelyn avulla. Puolustusvoimien reserviläisten
lisäksi reservipoliisiin on tarkoitus rekrytoida useiden alojen osaajia eri
puolilta muutakin yhteiskuntaa, poliisihallitus kertoo.

Tarkoituksena korvata täydennyspoliisi

Sisäministeriö
kaavailee täydennyspoliisia koskevien nykysäädösten kumoamista siten, että täydennyspoliisi
korvattaisiin reservipoliisilla.

– Tavoitteena on, että reservipoliisi toimisi tehokkaasti poliisin
valmiudensäätelyvälineenä sekä osaltaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen
liittyvänä varautumismekanismina. Reservipoliisi korvaisi nykyisen
täydennyspoliisijärjestelmän, mutta sillä ei ole tarkoitus miltään osin
kompensoida virassa olevia poliiseja normaalioloissa, poliisiylijohtaja
Kolehmainen sanoo.

Poliisihallituksen
mukaan reservipoliisien taustalla ovat Suomen kokonaisturvallisuusympäristössä
tapahtuneet muutokset ja uudet uhkat, jotka edellyttävät nopeampaa
reagointikykyä.

– Toimivat reservit lisäävät muun muassa viranomaisten kykyä kestää
realisoituneen uhan kuormitusta, hallita seurauksia ja estää tai vähintään
kaventaa tapahtuman tai tilanteen eskaloitumisuhkaa, Kolehmainen sanoo.