• Puolustusvoimat

Ratsuväen koulutus loppuu Suomessa

Rakuunaneskadroonan lakkautuksen myötä varusmiehiä ei enää kouluteta ratsuväkeen lainkaan. Viimeinen saapumiserä astuu palvelukseen heinäkuussa.

Tuomas Kaarkoski

Lappeenrannan linnoituksen Rakuunapatsas muistuttaa ratsuväen perinteistä.

Ratsuväen varusmiesten koulutus loppuu kokonaan vuonna 2017.
Ratsuväen viimeinen eskadroona Lappeenrannassa lakkautetaan, eikä jäljelle jää
enää ratsuväen yksiköitä. Jalkaväen komppaniaa vastaava Rakuunaeskadroona oli
alun perin tarkoitus siirtää Haminaan, mutta se osoittautui mahdottomaksi.

– Eskadroona häviää, koska varusmiehiä ja -naisia ei ole
riittävästi. Siksi on järkevää keskittää heidät koulutettavaksi Lappeenrannasta
Haminaan, kertoo Maasotakoulun johtaja, eversti Asko Muhonen.

Muhonen myöntää, että rakuunojen kouluttamisen lopettaminen
ei ole kenellekään helppo ratkaisu.

– On tämä ollut murheena. Pidimme palavereja ratsuväen
yhdistysten ja paikallisten kanssa. Mietimme kyllä vaihtoehtoja, mutta tämä
ratkaisu oli järkevin.

Varusmiehet ja -naiset eivät silti Lappeenrannan katukuvasta
häviä. Haminassa koulutetaan jatkossa esimerkiksi sotilaspoliiseja ja
lääkintämiehiä, jotka palvelevat Lappeenrannassa. Heille ei vain perusteta omaa
komppaniaa. Kantahenkilökuntaa koulutetaan Lappeenrannassa kuten ennenkin.

Perinteitä vaalitaan
– Rakuunasoittokunta vahvistunut

Rakuunasoittokunta säilyy ja pitää omalta osaltaan
rakuunoiden perinteitä yllä. Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä vahvistunut
Rakuunasoittokunta on 34 henkilön vahvuinen. Sen puikoissa aloittaa huhtikuussa
Puolustusvoimien kantaväen historian ensimmäinen naiskapellimestari,
musiikkiyliluutnantti Aino Koskela. Hän
oli aikoinaan myös Varusmiessoittokunnan ensimmäinen naiskapellimestari.

Muhonen takaa, että rakuunojen perinteitä ei unohdeta
koulutuksen lakatessakaan.

– Perinteet ovat edelleen vaalittavana. Rakuunakomentaja
huolehtii, että kunniakkaat perinteet säilyvät.

Ratsuväkeä on vuosien varrella koulutettu muuallakin, muun
muassa vuonna 2014 lakkautetussa Hämeen Rykmentissä Lahdessa. Lappeenrannassa
koulutettavasta ratsuväestä on perinteisesti puhuttu rakuunoina. Lahdessa he
olivat ratsumiehiä. Vaikka hevosista onkin armeijassa luovuttu jo ajat sitten,
ovat nimet ratsuväki ja rakuunat säilyneet sanastossa. Käytännössä ratsuväen
taistelijat ovat viime vuosina vastanneet jalkaväen taistelijoita.

Rakuunaeskadroonan lakkautuksesta kertoi ensimmäisenä Etelä-Saimaa.